На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Сл. Гласник РС“, бр. 79/2005, 81/2005, - испр., 83/2005 – испр., 64/2007, 67/2007 – испр., 116/2008, 104/2009 и 99/2014) и закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-5822/2017 од 27.06.2017. године и 112-8745/2017 од 29.09.2017.године ,Управа за извршење кривичних санкција оглашава Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места.

Можете преузети текст конкурса.