ПРАВОСУДНИ ОРГАН ОБЈЕКАТ КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ КАТАНИЋЕВА БР. 15

011/635-46-00

(Контакт центар);                              

011/635-46-03 (управитељ писарнице)

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ (кривично одељење) СИВ 2 - БУЛ.ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 104

011/635-41-24 (управа);                    

 

011/6354472;                                   

 

011/6354478;                                      

 

011/6354112 (писарница)

ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ КАТАНИЋЕВА БР. 15

011/635-47-67;                                       011/635-47-68

ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ БУЛ.МИХАЈЛА ПУПИНА БР. 16 011/201-82-00;                                        011/201-82-03                                          011/201-83-54
АПЕЛАЦИОНИ ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ КАТАНИЋЕВА БР. 15 (МАЛА ЗГРАДА)

011/635-29-00 (портпарол суда)                      

011/635-29-04 (управитељ суда); 011/635-29-03 (секретар суда)                          

011/635-29-02 (управитељ писарнице)

АПЕЛАЦИОНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ КАТАНИЋЕВА БР. 15 011/635-48-94 
ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ КАТАНИЋЕВА БР. 15 (МАЛА ЗГРАДА)

011 635-28-84  (Секретар  тужилаштва)

011 635 29-11  (Секретарица Јавног тужиоца)

ПРВО ОЈТ У БЕОГРАДУ СИВ 2 - БУЛ.ЗОРАНА ЂИНЂИЋА 104

011/6354441                                      

 

011/6354442;                                    

 

011/6354443

ДРУГО ОЈТ У БЕОГРАДУ КАТАНИЋЕВА БР. 15 011/635-47-45
ТРЕЋЕ ОЈТ У БЕОГРАДУ БУЛ.МИХАЈЛА ПУПИНА БР. 16

 

011/2018-297 (кабинет)    

 

011/2018-305 (секретар)                 

 

011/2018-324 (писарница)