Министарство правде позива грађане и стручну јавност да се упознају са Нацртом Националне стратегије за процесуирање ратних злочина за период од 2016-2020. године.  

Учесници у јавној расправи могу своје коментаре и сугестије достављати од 11. до 31. децембра текуће године, путем електронске поште на e-mail milica.ostojic@mpravde.gov.rs или поштом на адресу Министарства правде са назнаком "За Националну стратегију за процесуирање ратних злочина за период од 2016-2020", Немањина 22-26, 11000 Београд. 

По окончању јавне расправе, Министарство правде сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи. 

Текст Нацрта на српском и енглеском језику можете преузети овде.