Прописи

члан 3. Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава Величина: 0.21 MB
Директива о процедури остваривања права на исплату накнаде штете досуђене одлуком Уставног суда Величина: 2.23 MB
Програм испита за извршитеља Величина: 0.2 MB
Правилник о испиту за извршитеља Величина: 0.29 MB
Правилник о полагању правосудног испита Величина: 0.05 MB
Правилник о програму правосудног испита Величина: 0.3 MB
Закон о правосудном испиту Величина: 0.07 MB