Именик

Министарство правде

Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд 

ПИБ: 108510096

Матични број: 17855204

Шифра делатности: 8411,  делатност државних органа 

Послови Министарства правде обављају се и у просторијима у Београду у Палати Србија, Михајла Пупина број 2. Број телефона: 011 / 7 - 858 - 000

Ел. пошта: kontakt@mpravde.gov.rs
СМС поруке: 065 / 9 - 858 - 000
Скајп: pravdars

Прес служба

Ел. пошта: press@mpravde.gov.rs
Телефон: 011/3620 497

Сектор за правосуђе

Одељење за правосудне професије

011 3622 350

011 3622 357 

Одељење за надзор у правосудним органима 

011 3622 346

 

Информације о правосудним испитима

Ел. пошта: kontakt@mpravde.gov.rs

011 3622 357 

Одсек за остваривање права на накнаду штете

011 / 7 - 858 - 000

Руководство

Контакти руководства Министарства правде се могу погледати овде.

Одржавање веб презентације

Одсек за е-правосуђе

kontakt@mpravde.gov.rs

011 78 58 000 

Управa за извршење кривичних санкција

Телефон: 011/363-1026
Телефон: 011/3616-550