Регистри

Регистар посредника

Према одредбама Закона о посредовању у решавању спорова („Службени гласник РС”, број 55/2014), лице које је добило дозволу за посредовање у законом предвиђеном поступку, уписује се у Регистар посредника.

Регистар је јаван и објављује се на интернет страници министарства.

Име
Презиме

Агатоновић Стејић (Никола) Снежана

Година и место рођења: 1972. - Панчево

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Дринска 15/41, 26000 Панчево

Е-маил адреса: agatonovic.stejic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/8429-200

Број телефона: 013/353-871;013/351-620

Број и датум одлуке: 740-09-00689/2015-22 од 2015-08-20

Алексић (Бранислав) Снежана

Година и место рођења: 1973. - Београд

Факултет: Факултет за пословне студије - Пожаревац Мегатренд Универзитет Београд

Звање: мастер економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Војводе Степе 66, 11000 Београд

Е-маил адреса: snezanaaleksic3@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/1949-130

Број и датум одлуке: 740-09-1162/2015-22 од 2016-02-17

Алексић (Миле) Гордана

Година и место рођења: 1979. - Нови Сад

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Сомборска 25А/4/14, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: gocaaleksic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/2919-828

Број и датум одлуке: 740-09-00244/2015-22 од 2015-04-15

Алексић (Сава) Душанка

Година и место рођења: 1960. - Црепаја

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Пословни секретар

Податак о завршеној обуци за посредника: специјализована обука - медијација у локалној заједници

Адреса: Жарка Зрењанина 15, 26210 Ковачица

Е-маил адреса: dusanka.aleksic@kovacica.org

Број мобилног телефона: 063/256-330

Број телефона: 013/661-829

Број и датум одлуке: 740-09-00340/2015-22 од 2015-04-15

Алексов (Драгољуб) Владислав

Година и место рођења: 1961. - Пирот

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука

Адреса: Данила Киша 8, 18300 Пирот

Е-маил адреса: aprv@ptt.rs

Број мобилног телефона: 063242031

Број и датум одлуке: 740-09-00100/2015-22 од 2015-04-15

Андрић (Милорад) Слађана

Година и место рођења: 1972. - Зрењанин

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука;специјализована обука - колективни и индивидуални радни спорови;специјализована обука-колективно преговарање

Адреса: Архимандрита Герасима Зелића 2, 11000 Београд

Е-маил адреса: malamica2007@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/205-858

Број и датум одлуке: 740-09-01226/2015-22 од 2016-01-27

Андрић (Жарко) Александар

Година и место рођења: 1981. - Гњилане

Факултет: Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање: дипломирани правник

Занимање: Менаџер правне службе

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Станоја Главаша 67, 18000 Ниш

Е-маил адреса: andric.aleksandar1981@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/8269-969

Број и датум одлуке: 740-09-01231/2015-22 од 2015-12-14

Андрић (Недељко) Борислав

Година и место рођења: 1949. - Београд

Факултет: Филолошки факултет универзитета у Београду

Звање: професор пољског језика и књижевности

Занимање: професор

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Ромена Ролана 51, 11000 Београд

Е-маил адреса: andric@almaholidays.rs

Број мобилног телефона: 063/7755-011

Број телефона: 011/2756-048

Број и датум одлуке: 740-09-00470/2015-22 од 2015-08-20

Анђелковић - Милошевић (Радосав) Светлана

Година и место рођења: 1972. - Сарајево

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Гандијева 114Б/8, 11000 Београд

Е-маил адреса: svetlana.andjelkovic@andjelkoviclegal.rs

Број мобилног телефона: 063/1032-501

Број и датум одлуке: 740-09-00148/2015-22 од 2015-04-15

Аничић (Миро) Душан

Година и место рођења: 1980. - Зрењанин

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Павла Папа 41, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: anicic.dusan@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/444-855

Број и датум одлуке: 740-09-01054/2015-22 од 2015-12-14

Антић (Драго) Биљана

Година и место рођења: 1987. - Вировитица

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: мастер правник

Занимање: мастер правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Руменачка 5, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: bilja_antic@yahoo.com

Број мобилног телефона: 064/1352-686

Број и датум одлуке: 740-09-00828/2015-22 од 2015-09-30

Антић (Коце) Мирјана

Година и место рођења: 1961. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - изазови неутралности,професионална дистанца и лично ангажовање;специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Ђорђа Станојевића 11В, 11000 Београд

Е-маил адреса: mirjantic@yahoo.com

Број мобилног телефона: 060/166-0161

Број и датум одлуке: 740-09-00108/2015-22 од 2015-04-15

Антонијевић (Мирољуб) Марјана

Година и место рођења: 1980. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Цара Душана 3, 11000 Београд

Е-маил адреса: marjana.antonijevic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/221-0696

Број и датум одлуке: 740-09-00472/2015-22 од 2015-07-07

Араповић - Илић (Фахрудин) Тања

Година и место рођења: 1966. - Београд

Факултет: Факултет за државну управу и администрацију – Београд Мегатренд Универзитет;мастер студије – Факултет за менаџмент Универзитет „Унион – Никола Тесла“

Звање: дипломирани правник;мастер менаџер

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Милана Ракића 83/1, 11000 Београд

Е-маил адреса: tanjaai@ymail.com

Број мобилног телефона: 063/277-937

Број и датум одлуке: 740-09-01044/2015-22 од 2015-12-17

Арсић (Драгољуб) Јелена

Година и место рођења: 1977. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду; докторске студије Правни факултет Универзитета Унион у Београду

Звање: доктор правних наука

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука медијације–бракоразводна и породична медијација;специјализована обука–аспекти и приступи породичној медијацији;основна и специјализована обука–обука инструктора у области преговарања за потребе управљања у међународном пословном окружењу

Адреса: Браће Недића 2, 11000 Београд

Е-маил адреса: jelena.arsic@pravnifakultet.rs

Број мобилног телефона: 063/8181-338

Број и датум одлуке: 740-09-00440/2015-22 од 2015-05-29

Атанасковић (Живко) Славиша

Година и место рођења: 1972. - Прокупље

Факултет: Факултет за индустријски менаџмент у Крушевцу Универзитет „Унион“ у Београду

Звање: дипломирани индустријски менаџер

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Косанчић Ивана 66, 18400 Прокупље

Е-маил адреса: aslavisa@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/2076-756

Број телефона: 027/323-436

Број и датум одлуке: 740-09-00735/2015-22 од 2015-09-09

Бабић Вишекруна (Веселин) Љиљана

Година и место рођења: 1964. - Београд

Факултет: Правни Факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Кикиндска 11/36, 26000 Панчево

Е-маил адреса: babic2009@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/286-127

Број и датум одлуке: 740-09-00663/2015-22 од 2015-08-20

Бајагић (Драгољуб) Јелена

Година и место рођења: 1979. - Врбас

Факултет: Правни факултет у Новом Саду Универзитет у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Маршала Тита 83, 21460 Врбас

Е-маил адреса: jelenabajagic@yahoo.com

Број мобилног телефона: 064/2686-978

Број и датум одлуке: 740-09-01261/2015-22 од 2016-02-11

Бајић (Милан) Гордана

Година и место рођења: 1958. - Нови Сад

Факултет: Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду

Звање: мастер инжењер грађевинарства

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - посредовање у споровима у грађевинарству

Адреса: Радничка 43, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: gordana_bajic@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/502-165

Број и датум одлуке: 740-09-00149/2015-22 од 2015-04-15

Баљевић (Цветко) Јелена

Година и место рођења: 1962. - Зајечар

Факултет: Правни факултет Универзитета у Нишу

Звање: дипломирани правник

Занимање: Јавни бележник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Нема улице бб, 19000 Зајечар

Е-маил адреса: Jelena.baljevic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/8782064

Број телефона: 019/467-239

Број и датум одлуке: 740-09-00064/2015-22 од 2015-04-15

Баровић (Ђоко) Професор доктор Љубомир

Година и место рођења: 1954. - Јуник - Дечани

Факултет: Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије

Звање: професор доктор; дипломирани политиколог специјалиста из области медијације

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: специјализовану обуку-медијација;специјализовану обуку-конфликти;специјализовану обуку-вршњачка медијација;специјализовану обуку-породична медијација;специјализовану обуку-медијација између жртве и починиоца

Адреса: Светозара Радића 6/2, 11000 Београд

Е-маил адреса: mr.ljubo.barovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/578-444

Број телефона: 011/2187-342

Број и датум одлуке: 740-09-00095/2015-22 од 2015-04-15

Безбрадица (Мирко) Светлана

Година и место рођења: 1959. - Станишић

Факултет: Факултет пословне економије Сремска Каменица Универзитет Educons Сремска Каменица

Звање: мастер економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Грује Дедића 10, 25000 Сомбор

Е-маил адреса: svetlana@savetisb.com

Број мобилног телефона: 063/533-161

Број телефона: 025/440-620; 025/415-766

Број и датум одлуке: 740-09-01062/2015-22 од 2015-12-17

Бикар (Драгиша) Јелена

Година и место рођења: 1976. - Шабац

Факултет: Економски факултет Суботица Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука;специјализована обука - посредовање у привредним споровима

Адреса: Јована Цвијића 13, 15000 Шабац

Е-маил адреса: j_bikar@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/208-847

Број телефона: 015/345-569

Број и датум одлуке: 740-09-00081/2015-22 од 2015-04-15

Бјелобаба (Душан) Мирјана

Година и место рођења: 1960. - Јагодина

Факултет: Правни Факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Кумодрашка 388, 11000 Београд

Е-маил адреса: mirjana.bjelobaba@pks.rs

Број мобилног телефона: 064/1597-381

Број и датум одлуке: 740-09-00726/2015-22 од 2015-09-09

Благојевић (Милош) Љиљана

Година и место рођења: 1962. - Бања Лука

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Радничка 56, 11000 Београд

Е-маил адреса: ljiljablagojevic62@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/3546-313

Број и датум одлуке: 740-09-00169/2016-22 од 2016-04-08

Богдан - Личен (Мане) Милица

Година и место рођења: 1953. - Нови Сад

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Вишњина 5, 21208 Сремска Каменица

Е-маил адреса: milicabogdanlicen@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/1044-285

Број телефона: 021/461-305

Број и датум одлуке: 740-09-00139/2015-22 од 2015-04-15

Божић (Радован) Андреја

Година и место рођења: 1950. - Крагујевац

Факултет: Машинск факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани машински инжењер

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Милешевска 29, 11000 Београд

Е-маил адреса: ailjbozic@gmail.rs

Број мобилног телефона: 063/449-487

Број и датум одлуке: 740-09-01031/2015-22 од 2015-11-24

Божић (Павле) Ђорђе

Година и место рођења: 1955. - Белегиш

Факултет: Пољопривредни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани инжењер пољопривреде за механизацију пољопривреде

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијатор за споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Илије Бирчанина 35/22, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: djordje.bozic@komora.net

Број мобилног телефона: 060/5573-956

Број телефона: 060/5573-956

Број и датум одлуке: 740-09-00537/2015-22 од 2015-07-06

Бошковић (Милутин) Андреја

Година и место рођења: 1988. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета Унион, Београд

Звање: дипломирани правник

Занимање: Дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Поручника Спасића и Машере 116/4, 11000 Београд

Е-маил адреса: andreja.boskovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/28-51-737

Број и датум одлуке: 740-09-00050/2015-22 од 2015-04-15

Бранков - Черевицки (Ђорђе) Јелена

Година и место рођења: 1964. - Бечеј

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Главна 34, 21220 Бечеј

Е-маил адреса: jelena.brankov.cerevicki@becej.rs

Број мобилног телефона: 064/8957-057

Број и датум одлуке: 740-09-00144/2016-22 од 2016-04-08

Бранковић (Миомир) Александра

Година и место рођења: 1983. - Пожаревац

Факултет: Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање: дипломирани социјални радник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна и специјализована обука - колективни и индивидуални радни спорови

Адреса: Владимира Роловића 177, 11000 Београд

Е-маил адреса: alex.brankovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 069/663-073

Број и датум одлуке: 740-09-01200/2015-22 од 2016-01-11

Бриндза (Brindza) (Лајош) Беатрикс (Beatrix)

Година и место рођења: 1971. - Бачка Топола

Факултет: Правни факултет универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Самостални стручни сарадник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука за медијаторе

Адреса: Иве Лоле Рибара 2, 24300 Бачка Топола

Е-маил адреса: brindzabea@gmail.com

Број мобилног телефона: 062/ 1137-007

Број и датум одлуке: 740-09-00391/2015-22 од 2015-04-15

Варагић (Милош) Тијана

Година и место рођења: 1982. - Ужице

Факултет: Високa школa модерног бизниса, Београд

Звање: дипломирани менаџер

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Пеђе Милосављевића 54, 11000 Београд

Е-маил адреса: tijana.varagic@gmail.com

Број мобилног телефона: 060/3070-172

Број и датум одлуке: 740-09-01182/2015-22 од 2016-01-21

Васиљевић (Жељко) Невена

Година и место рођења: 1990. - Београд

Факултет: Факултет за пословно индустријски менаџмент, Београд Универзитет Унион;мастер академске студије Факултет за пословне студије Мегатренд Универзитет

Звање: дипломирани менаџер; мастер економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука – посредовање у привредним споровима

Адреса: Милана Дединца 6, 11000 Београд

Е-маил адреса: nevenavasiljevic90@gmail.com

Број мобилног телефона: 060/5588-425

Број телефона: 011/2503-711

Број и датум одлуке: 740-09-6/2016-22 од 2016-02-17

Веселиновић (Стеван) Горан

Година и место рођења: 1977. - Нови Сад

Факултет: Факултет за правне и пословне студије Др Лазар Вркатић Нови Сад

Звање: дипломирани правник

Занимање: Извршитељ

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Драгана Стојановића Сипа 11, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: izvrsitelj.veselinovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/1478-117

Број и датум одлуке: 740-09-01271/2015-22 од 2016-01-27

Весић (Бошко) Јасна

Година и место рођења: 1959. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука

Адреса: Стјепана Филиповића 29, 11000 Београд

Е-маил адреса: jasnavesic@gmail.com

Број мобилног телефона: 060/7080988

Број и датум одлуке: 740-09-00187/2015-22 од 2015-04-15

Видовић (Јозо) Станислава

Година и место рођења: 1974. - Бечеј

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду; специјалистичке студије Факултет политичких наука Универзитет у Београду

Звање: Дипломирани психолог; специјалиста за породичну медијацију

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основнa обука;специјализована обука - породична медијација;специјализована обука – тренер из области превенције конфликта и вршњачке медијације; специјализована обука – превенције конфликта и вршњачке медијација

Адреса: Дубровачка 26/29, 11000 Београд

Е-маил адреса: gizstasa@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/1250-048

Број и датум одлуке: 740-09-00102/2015-22 од 2015-04-15

Вицков (Александар) Виктор

Година и место рођења: 1979. - Београд

Факултет: Факултет политичких наука Унивезитета у Београду

Звање: дипломирани политиколог за међународне послове

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Сланачки пут 121 Ј, 11000 Београд

Е-маил адреса: vickov15@yahoo.com

Број мобилног телефона: 062/8617-937

Број и датум одлуке: 740-09-00957/2015-22 од 2015-09-28

Војић (Зоран) Мирослава

Година и место рођења: 1975. - Београд

Факултет: Правни факултет универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Карађорђева 6, 11000 Београд

Е-маил адреса: mvojic@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/8050555

Број и датум одлуке: 740-09-00601/2015-22 од 2015-08-20

Вукић (Стојан) Гавро

Година и место рођења: 1948. - Равни Тополовац

Факултет: Факултет народне одбране Универзитета у Београду

Звање: професор народне одбране

Занимање: Официр

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Медаковићева 101, 11000 Београд

Е-маил адреса: gavrovukic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/8333-239

Број и датум одлуке: 740-09-00737/2015-22 од 2015-09-09

Вучковић - Кићановић (Петар) Олга

Година и место рођења: 1955. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: самостални саветник

Податак о завршеној обуци за посредника: специјализована обука - унапређење социјалног дијалога; специјализованом обуком - посредовање у решавању колективних и индивидуалних радних спорова; специјализована обука - тренинг тренера

Адреса: Кнез Милетина 18, 11000 Београд

Е-маил адреса: lolakicanovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/229-660

Број телефона: 011/3622-342

Број и датум одлуке: 740-09-00348/2015-22 од 2015-04-15

Гавовић (Слободан) Круна

Година и место рођења: 1989. - Крушевац

Факултет: Правни факултет Универзитета Унион, Београд

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Максима Горког 73/6/27, 11000 Београд

Е-маил адреса: kruna@gavovic.com

Број мобилног телефона: 069/692-055

Број и датум одлуке: 740-09-00762/2015-22 од 2015-09-09

Гаврић Чуквас (Лука) Славенка

Година и место рођења: 1977. - Тузла

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду; мастер европске студије Асоцијација центара за интердисциплинарне и мултидисциплинарсне студије и истраживања

Звање: дипломирани правник; мастер европске студије

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Валентина Водника 23, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: gavricslavenka@yahoo.com

Број мобилног телефона: 062/202-785

Број телефона: 021/472-3420

Број и датум одлуке: 740-09-00220/2015-22 од 2015-04-15

Гигић (Јовица) Марко

Година и место рођења: 1988. - Београд

Факултет: Правни факулте Универзитета Унион, Београд

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Антифашистичке борбе 61, 11000 Београд

Е-маил адреса: lawgigic@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/7055-198

Број и датум одлуке: 740-09-01209/2015-22 од 2016-01-11

Главарданов (Жарко) Кристина

Година и место рођења: 1983. - Нови Сад

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: мастер правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Лазе Костића 15, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: kristina.glavardanov@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/2522-441

Број и датум одлуке: 740-09-00756/2015-22 од 2015-06-23

Главарданов (Жарко) Кристина

Година и место рођења: 1983. - Нови Сад

Факултет: Правни факултетом Универзитета у Новом Саду

Звање: мастер правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Дрварска 65, 21234 Бачки Јарак

Е-маил адреса: kristina.glavardanov@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/2522-441

Број и датум одлуке: 740-09-00756/2015-22 од 2015-09-09

Глигорић (Милован) Слађана

Година и место рођења: 1978. - Београд

Факултет: Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање: мастер политиколог

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука;специјализована обука - колективни и индивидуални радни спорови;специјализована обука-колективно преговарање

Адреса: Светог Климента 34, 11000 Београд

Е-маил адреса: g.sladja@yahoo.com

Број мобилног телефона: 066/135-469

Број и датум одлуке: 740-09-00029/2016-22 од 2016-02-17

Глигорић (Предраг) Срђан

Година и место рођења: 1971. - Бечеј

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: Дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Герберових 24, 21220 Бечеј

Е-маил адреса: srdjan.gligoric.skale@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/549-141

Број и датум одлуке: 740-09-00691/2015-22 од 2015-08-20

Гогић Митић (Раде) Анка

Година и место рођења: 1959. - Пожаревац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Станоја Главаша 8, 12000 Пожаревац

Е-маил адреса: ankagogicmitic@ptt.rs

Број мобилног телефона: 065/2142-433

Број телефона: 012/214-243

Број и датум одлуке: 740-09-00177/2016-22 од 2016-04-08

Гојаковић (Милисав) Малина

Година и место рођења: 1977. - Пријепоље

Факултет: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Прешевска 16/2/10, 11000 Београд

Е-маил адреса: m.gojkakovic@milovanovic.rs

Број мобилног телефона: 060/4066-008

Број и датум одлуке: 740-09-00448/2015-22 од 2015-05-29

Гојковић (Милорад) Весна

Година и место рођења: 1958. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Омбудсман

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Мештровићева 22, 11000 Београд

Е-маил адреса: gojkovic_v@ikomline.net

Број мобилног телефона: 063/271-033

Број телефона: 063/271-033

Број и датум одлуке: 740-09-00530/2015-22 од 2015-07-06

Голубовић (Момчило) Јелена

Година и место рођења: 1982. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука за медијаторе

Адреса: Краља Александра Обреновића 62, 11400 Младеновац

Е-маил адреса: jelenagolub@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/219-881

Број телефона: 011/8237-227

Број и датум одлуке: 740-09-00105/2016-22 од 2016-03-28

Голубовић (Никола) Бранка

Година и место рођења: 1964. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Голсвортијева 14, 11000 Београд

Е-маил адреса: bakson@sbb.rs

Број мобилног телефона: 063/7787-690

Број телефона: 011/2455-526

Број и датум одлуке: 740-09-00054/2015-22 од 2015-04-15

Грабнер (Марјан) Андреј

Година и место рођења: 1981. - Суботица

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Првомајска 22/23, 24000 Суботица

Е-маил адреса: grabner_andrej@yahoo.com

Број мобилног телефона: 064/1462-567

Број телефона: 024/527-965

Број и датум одлуке: 740-09-00241/2015-22 од 2015-04-15

Грбић (Јулијан) Верица

Година и место рођења: 1958. - Кула

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: професор педагогије

Занимање: Васпитач

Податак о завршеној обуци за посредника: специјализована обука - медијација у случајевима дискриминације; специјалиозована обука - превенција конфликта и вршњачка медијација; специјализована обука - вршњачка медијација

Адреса: Милке Гргурове 4Б, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: verica58grbic@gmail.com

Број мобилног телефона: 062/883-6010; 064/461-5485

Број и датум одлуке: 740-09-00119/2015-22 од 2015-04-15

Гутић (Бранко) Драган

Година и место рођења: 1962. - Доњи Вакуф

Факултет: Економски факултет у Суботици Правни факултет у Новом Саду Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани економиста пословно-правног смера

Занимање: привремени заступник капитала

Податак о завршеној обуци за посредника: основна; специјализована обука - медијатор за споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава

Адреса: Николе Влашког 98/100, 22240 Шид

Е-маил адреса: gutic.dragan@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/502-077

Број и датум одлуке: 740-09-00097/2015-22 од 2015-04-15

Дајовић (Иван) Јелена

Година и место рођења: 1969. - Београд

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање: диплмирани педагог

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Трг слободе 2, 22300 Стара Пазова

Е-маил адреса: jdajovic@yahoo.com

Број телефона: 062/565-144

Број и датум одлуке: 740-09-00079/2016-22 од 2016-04-08

Девић Штрбац (Жарко) Анђелка

Година и место рођења: 1966. - Београд

Факултет: Правни факултет у Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Општински правобранилац

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Сарајевска 31, 11000 Београд

Е-маил адреса: andjelka.devic.strbac@zvezdara.org.rs

Број мобилног телефона: 066/222-719

Број телефона: 011/2643-500

Број и датум одлуке: 740-09-01074/2015-22 од 2015-12-14

Дели (Нандор) Чаба

Година и место рођења: 1949. - Мол

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука- специјализована - медијација у локалној заједници

Адреса: Др Имреа Киша 49, 21226 Бачко Петрово Село

Е-маил адреса: delicaba@stcable.net

Број мобилног телефона: 062/1839-070

Број и датум одлуке: 740-09-01026/2015-22 од 2015-11-24

Делибашић (Мирослав) Роса

Година и место рођења: 1962. - Приштина

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Сланачки пут 99Ц, 11000 Београд

Е-маил адреса: rokilav@live.com

Број мобилног телефона: 069/8206-425

Број и датум одлуке: 740-09-01050/2015-22 од 2015-12-14

Деспотовић (Моодраг) Вера

Година и место рођења: 1967. - Београд

Факултет: Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање: дипломирани социјални радник; специјалиста за медијацију

Занимање: Породични терапеут

Податак о завршеној обуци за посредника: основнa обукa–теорија и пракса медијације,спец. обукa –конфликти,спец.обукa–породична медијација,спец. обукa–посредовање између жртве и преступника,спец. обукa– вршњачка медијација,спец. обукa–посредовање и културне различитости

Адреса: Јове Илића 93, 11000 Београд

Е-маил адреса: veradest@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/2700-889

Број и датум одлуке: 740-09-01027/2015-22 од 2016-01-05

Дешић (Коста) Ана

Година и место рођења: 1981. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Др. Нике Миљанића 14, 11000 Београд

Е-маил адреса: desicana@hotmail.com

Број мобилног телефона: 061/6106013

Број и датум одлуке: 740-09-00087/2015-22 од 2015-04-15

Димитријев (Звонимир) Игор

Година и место рођења: 1973. - Београд

Факултет: Медицински факултет Универзитета у Београду

Звање: доктор медицине;магистар медицинских наука;специјалиста интерне медицине

Занимање: Доктор медицине (ВИИ/1 ССС)

Податак о завршеној обуци за посредника: Основна обука

Адреса: Булевар Краља Александра 330, 11000 Београд

Е-маил адреса: igordimitrijev@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/342-992

Број и датум одлуке: 740-09-00099/2015-22 од 2015-04-15

Димитријевић (Милутин) Радица

Година и место рођења: 1955. - Сагоњево, Куршумлија

Факултет: Правни факултеt Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Фрање Клуза 6, 11000 Београд

Е-маил адреса: radica.dimitrijevic@nbs.rs

Број мобилног телефона: 063/7327-039

Број и датум одлуке: 740-09-00040/2016-22 од 2016-03-21

Димитријевић (Петар) Жарко

Година и место рођења: 1980. - Крушевац

Факултет: Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање: доктор правних наука

Занимање: Извршитељ

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Облачића Рада 26/16, 18000 Ниш

Е-маил адреса: dimitrijevic.zarko@gmail.com

Број мобилног телефона: 069/5655-400

Број и датум одлуке: 740-09-01230/2015-22 од 2015-12-14

Димитријевић (Љубомир) Далибор

Година и место рођења: 1973. - Врање

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Драгослава Богавца 8/9, 36000 Краљево

Е-маил адреса: advocat@open.telekom.rs

Број мобилног телефона: 063/609-408

Број и датум одлуке: 740-09-00334/2015-22 од 2015-04-15

Динић (Драгољуб) Драгослав

Година и место рођења: 1956. - Костолац

Факултет: Војна академија копнене војске и итендантске службе; магистарска теза Факултет организационих наука Универзитета у Београду

Звање: магистар техничких наука

Занимање: магистар техничких наука

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Поручника Спасића и Машере 48, 11000 Београд

Е-маил адреса: dragoslavdinic1956@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/126-8898

Број телефона: 011/3555-754

Број и датум одлуке: 740-09-00684/2015-22 од 2015-07-09

Добрињац (Драгојло) Снежана

Година и место рођења: 1972. - Курсумлија

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука;специјализована обука - посредовање у привредним споровима

Адреса: Ситничка 23, 11000 Београд

Е-маил адреса: snezana.dobrinjac@kjn.gov.rs

Број мобилног телефона: 064/1599-793

Број и датум одлуке: 740-09-00738/2015-22 од 2015-07-27

Добрица (Јово) Срђан

Година и место рођења: 1978. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник, специјалиста европског права, мастер права

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна и специјализована обука - колективни и индивидуални радни спорови

Адреса: Мије Ковачевића , 11000 Београд

Е-маил адреса: srdjan.dobrica@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/1585-747

Број и датум одлуке: 740-09-01030/2015-22 од 2015-11-24

Добросављевић (Бранивоје) Гордана

Година и место рођења: 1958. - Лазаревац

Факултет: Дефектолошки факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани специјални педагог

Занимање: Дипломирани специјални педагог

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - специјализовани послови - медијација

Адреса: Савеза бораца бб, 35213 Деспотовац

Е-маил адреса: gocadobrosavljevic7@gmail.com

Број мобилног телефона: 0637473902

Број и датум одлуке: 740-09-00105/2015-22 од 2015-04-15

Добросављевић (Милан) Душан

Година и место рођења: 1980. - Београд

Факултет: Филолошки факултет Универзитета у Београду

Звање: професор шпанског језика и хиспанских књижевности

Занимање: Професор шпанског језика

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Слога 13, 11000 Београд

Е-маил адреса: dusand27@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/6159-951

Број и датум одлуке: 740-09-00463/2015-22 од 2015-05-29

Дојић (Сава) Маја

Година и место рођења: 1990. - Сомбор

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: мастер правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Хајдук Вељка 10, 25000 Сомбор

Е-маил адреса: majadojic@gmail.com

Број мобилног телефона: 060/4470-440

Број и датум одлуке: 740-05-01094/2015-22 од 2016-01-05

Драгићевић (Радомир) Бора

Година и место рођења: 1956. - Београд

Факултет: Факултет за физичко васпитање Универзитета у Београду

Звање: Професор физичке културе

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Звечанска 62, 11000 Београд

Е-маил адреса: bora.dibstars@hotmail.com

Број телефона: 063/209-068

Број и датум одлуке: 740-09-00672/2015-22 од 2015-08-20

Драговић (Спасоје) Раде

Година и место рођења: 1970. - Београд

Факултет: Технички Факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину; Универзитет у Новом Саду; магистарске студије Технички Факултет „Михајло Пупин“

Звање: дипломирани инжењер за развој; магистар техничких наука

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука – посредовање у привредним споровима

Адреса: Булевар Михајла Пупина 39/4, 11000 Београд

Е-маил адреса: dragovic@dr.com

Број мобилног телефона: 063/7709-389

Број и датум одлуке: 740-09-00730/2015-22 од 2015-09-09

Дракулић - Станковић (Петар) Љиљана

Година и место рођења: 1951. - Крајишник

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Милана Станивуковића 75, 23000 Зрењанин

Е-маил адреса: drakuliclj@sbb.rs

Број мобилног телефона: 063/544-351

Број телефона: 023/565-493

Број и датум одлуке: 740-09-01018/2015-22 од 2016-01-05

Дрмончић (Љубиша) Бојан

Година и место рођења: 1960. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Османа Ђикића 11, 11000 Београд

Е-маил адреса: advokatdrmoncic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/111-9383

Број и датум одлуке: 740-09-00061/2015-22 од 2015-04-15

Дробац (Данило) Наташа

Година и место рођења: 1980. - Бихаћ

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник - мастер

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Фрушкогорски пут 154, 21208 Сремска Каменица

Е-маил адреса: natasa.021@hotmaill.com

Број мобилног телефона: 064/1615-614

Број и датум одлуке: 740-09-01198/2015-22 од 2016-01-11

Ђокић (Драган) Јасмина

Година и место рођења: 1968. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Кедрова 1, 11000 Београд

Е-маил адреса: yacalaw@ptt.rs

Број мобилног телефона: 064/1150-358

Број телефона: 011/6500-435

Број и датум одлуке: 740-09-00429/2015-22 од 2015-05-29

Ђорђевић (Светислав) Александра

Година и место рођења: 1983. - Славонски Брод

Факултет: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Јове Курсуле 7/3/22, 15000 Шабац

Е-маил адреса: adjordjevic17@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/8470-647

Број и датум одлуке: 740-09-00773/2015-22 од 2015-09-09

Ђукић (Јован) Јована

Година и место рођења: 1984. - Јагодина

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: мастер европских интеграција из области пословног права ЕУ

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Војводе Степе 194, 11000 Београд

Е-маил адреса: jovana1djukic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/4337-797

Број и датум одлуке: 740-09-00143/2016-22 од 2016-03-21

Ђукић (Александар) Драгомир

Година и место рођења: 1955. - Жабаљ

Факултет: Економиски факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани економиста

Занимање: дипломирани економиста

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијатор за споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава

Адреса: Павла Папа 7, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: dragomir.djukic@pkv.rs

Број мобилног телефона: 063/568-797

Број телефона: 021/480-3814

Број и датум одлуке: 740-09-00174/2015-22 од 2015-04-15

Ђуровић (Братислав) Горазд

Година и место рођења: 1987. - Београд

Факултет: Правни факултет Унивезитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Јурија Гагарина 127/8/81, 11000 Београд

Е-маил адреса: gorazd@medijator.com

Број мобилног телефона: 069/1222223

Број и датум одлуке: 740-09-00968/2015-22 од 2015-10-06

Евтимов (Синиша) Сања

Година и место рођења: 1987. - Врање

Факултет: Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање: дипломирани политиколог

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Булевар ослобођења 239, 11000 Београд

Е-маил адреса: sanja_evtimov@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/7268-600

Број и датум одлуке: 740-09-00934/2015-22 од 2015-09-30

Ећимовић (Душан) Зоран

Година и место рођења: 1955. - Соколац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Бограду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Виноградска 101Б, 11180 Сурчин

Е-маил адреса: ecimovic@arka.rs

Број мобилног телефона: 063/203-883

Број телефона: 011/32-87-555

Број и датум одлуке: 740-09-00113/2015-22 од 2015-04-15

Ждралић (Васо) Милена

Година и место рођења: 1975. - Нови Сад

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду;магистарска теза Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија

Звање: магистар правних наука

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Веселина Маслеше 14, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: twosmiles21@gmail.com

Број мобилног телефона: 060/5252-558

Број и датум одлуке: 740-090-1171/2015-22 од 2016-01-18

Жегарац (Радмила) Маја

Година и место рођења: 1958. - Мостар

Факултет: Филозофски факултет универзитета у Београду; Факултет политичких наука

Звање: дипломирани психолог; специјалиста за породичну медијацију

Занимање: Психолог

Податак о завршеној обуци за посредника: специјализовани послови медијација; супервизија специјализованих послова - медијација; специјализовани послови - породични психотерапеут

Адреса: Др. Ивана Рибара 130, 11000 Београд

Е-маил адреса: maja.z@eunet.rs

Број мобилног телефона: 064/1693-415

Број и датум одлуке: 740-09-00387/2015-22 од 2015-04-15

Жежељ - Јовановић (Сава) Мирјана

Година и место рођења: 1947. - Шимановци

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Петра Драпшина 1, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: Dragan.Mirjana2014@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/548-714

Број и датум одлуке: 740-09-00432/2015-22 од 2015-05-29

Живић (Томислав) Миодраг

Година и место рођења: 1955. - Аранђеловац

Факултет: Факултет за услужни бизнис из Сремске Каменице

Звање: дипломирани економиста

Занимање: дипломирани економиста

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Гаврила принципа 19, 11000 Београд

Е-маил адреса: zivic.miodrag@yahoo.com

Број мобилног телефона: 060/148-4849

Број телефона: 065/280-4910

Број и датум одлуке: 740-09-00706/2015-22 од 2015-07-07

Живковић (Милош) Милица

Година и место рођења: 1985. -

Факултет: Технички Факултет у Бору Универзитет у Београду

Звање: дипломирани инжењер индустријског менаџмента

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Сретена Младеновића - Мике 23/2/2, 11000 Београд

Е-маил адреса: milica.m.zivkovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 062/753-761

Број и датум одлуке: 740-09-00889/2015-22 од 2015-09-30

Живковић (Љубиша) Драгана

Година и место рођења: 1977. - Пирот

Факултет: Правни факултет Универзитета у Нишу

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Војводе Путника 2, 18300 Пирот

Е-маил адреса: dragana.zivkovic@pi.os.sud.rs

Број телефона: 064/8513-520

Број и датум одлуке: 740-09-00525/2015-22 од 2015-07-06

Згерђа (Властимир) Драган

Година и место рођења: 1976. - Панчево

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Браће Јовановића 78, 26000 Панчево

Е-маил адреса: emilog@ymail.com

Број мобилног телефона: 064/1398-006

Број и датум одлуке: 740-09-01252/2015-22 од 2016-01-27

Здравковић (Никола) Добрила

Година и место рођења: 1959. - Бела Паланка

Факултет: Правни факултет Универзитета у Нишу

Звање: дипломирани правник

Занимање: Судија Апелационог суда

Податак о завршеној обуци за посредника: основнa обукa–развијање медијаторских вештина;специјализована обука–постати трећа неутрална страна

Адреса: Византијски булевар 2/1, 18000 Ниш

Е-маил адреса: dobrilazdravkovic@yahoo.com

Број мобилног телефона: 069/3067-798

Број и датум одлуке: 740-09-00777/2015-22 од 2015-09-30

Здравковић (Стојан) Драган

Година и место рођења: 1952. - Мекиш - Дољевац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Нишу

Звање: дипломирани правник

Занимање: Судија редовног суда

Податак о завршеној обуци за посредника: специјализована обука - медијација са посебним акцентом на комерцијалну медијацију

Адреса: Византијски булевар 2/1, 18000 Ниш

Е-маил адреса: gackanz@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/481-481

Број телефона: 018/4223-693

Број и датум одлуке: 740-09-00353/2015-22 од 2015-04-15

Ивковић (Живан) Снежана

Година и место рођења: 1971. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Судија основног суда

Податак о завршеној обуци за посредника: специјализована обука- права детета и кривичноправна заштита малолетних лица; специјализована обука - постојање треће неутралне странке; специјализована обука - развијање умешности медијације

Адреса: Проте Милорада Павловића 32, 11000 Београд

Е-маил адреса: sivkovic22@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/8728-207

Број и датум одлуке: 740-09-00104/2015-22 од 2015-04-15

Илић (Петар) Драгана

Година и место рођења: 1961. - Београд

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање: социолог - мастер

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Зелени венац 8, 11000 Београд

Е-маил адреса: dragana.ilic@sbb.rs, cesgroupfund@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/346-108

Број и датум одлуке: 740-09-00679/2015-22 од 2015-08-20

Илић (Милан) Вељко

Година и место рођења: 1970. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Његошева 63, 11000 Београд

Е-маил адреса: v.ilic@vipmobile.rs

Број телефона: 060/000-3022

Број и датум одлуке: 740-09-00692/2015-22 од 2015-08-20

Илић (Миломир) Душан

Година и место рођења: 1953. - Нови Пазар

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Нови Пазар 426 015 , 36300 Нови Пазар

Е-маил адреса: dusanilic53@gmail.com

Број мобилног телефона: 0637769085

Број телефона: 020314030

Број и датум одлуке: 740-09-00074/2015-22 од 2015-04-15

Илић (Стојан) Милорад

Година и место рођења: 1957. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду; специјалистичке студије Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник - мастер, специјалиста за сузбијање тероризма, организованог криминалитета и корупције

Занимање: самостални полицијски инспектор

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука за полицијске преговараче; основна обука

Адреса: Булевар Краља Александра 63, 11000 Београд

Е-маил адреса: dors.crim@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/22-17-82

Број телефона: 011/2450-161

Број и датум одлуке: 740-09-00059/2015-22 од 2015-04-15

Јакишић (Богомир) Божана

Година и место рођења: 1959. - Београд

Факултет: Економски факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава

Адреса: Душана Јовановића 4/81, 11000 Београд

Е-маил адреса: bozana.jakisic@pks.rs

Број мобилног телефона: 064/1949-156

Број и датум одлуке: 740-09-00213/2015-22 од 2015-04-15

Јаковљевић (Михајло) Мирјана

Година и место рођења: 1958. - Коњиц

Факултет: Правни факултет у Сарајеву Универзитет у Сарајеву

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Диљска 6/3, 11000 Београд

Е-маил адреса: mira.jakovljevic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/1206-667

Број телефона: 011/3207-429

Број и датум одлуке: 740-09-1064/2015-22 од 2015-12-14

Јаковљевић (Зоран) Јелена

Година и место рођења: 1980. - Београд

Факултет: Правни факултет Унивезитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Станка Пауновића - Вељка 45, 11000 Београд

Е-маил адреса: miss.jakovljevic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/1130-319

Број и датум одлуке: 740-09-00905/2015-22 од 2015-10-12

Јаковљевић (Сретен) Зоран

Година и место рођења: 1955. - Бијељина

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Војвођански булевар 32, 26000 Панчево

Е-маил адреса: jakovzoran3314@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/8139607

Број и датум одлуке: 740-09-00083/2015-22 од 2015-04-15

Јанковић (Љубиша) Владан

Година и место рођења: 1983. - Ваљево

Факултет: Факултет безбедности Универзитета у Београду; мастер студије Универзитет у Београду

Звање: Дипломирани менаџер безбедности; мастер менаџер

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Кнеза Михаила 12, 11500 Обреновац

Е-маил адреса: vladan.jankovic1@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/8866-555

Број и датум одлуке: 740-09-00638/2015-22 од 2015-08-20

Јанковић (Животије) Владан

Година и место рођења: 1975. - Јагодина

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани андрагог

Занимање: Стручни радник у Центру за социјални рад

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Милана Мијалковића 2Ц, 35000 Јагодина

Е-маил адреса: jankovic.vladan@gmail.com

Број телефона: 064/1140-465

Број и датум одлуке: 740-09-00476/2015-22 од 2015-07-06

Јањић (Станко) Славица

Година и место рођења: 1964. - Аранђеловац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Краља Петра Првог 28, 34300 Аранђеловац

Е-маил адреса: janjic64@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/8586-510; 069/1624-244

Број телефона: 034/712-802

Број и датум одлуке: 740-09-00958/2015-22 од 2015-10-19

Јањић (Слободан) Марјана

Година и место рођења: 1972. - Приштина

Факултет: Правни Факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Судски саветник - портпарол - Привредни Апелациони суд

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Црнотравска 13, 11000 Београд

Е-маил адреса: marjana.janjic@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/2665-041

Број и датум одлуке: 740-09-00925/2015-22 од 2015-10-19

Јелача (Радосав) Славица

Година и место рођења: 1956. - Рековац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду; специјалистичке студије Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник, специјалиста за уговоре у међународној трговини

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Светог Саве 41, 11000 Београд

Е-маил адреса: slavica.jelaca@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/477709

Број телефона: 011/244-2401

Број и датум одлуке: 740-09-00713/2015-22 од 2015-08-20

Јелић (Милорад) Неда

Година и место рођења: 1958. - Београд

Факултет: Правним факултетом Универзитета у Београду

Звање: магистар правних наука

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Јурија Гагарина 75, 11000 Београд

Е-маил адреса: neda.jelic.neda@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/388-704

Број и датум одлуке: 740-09-00732/2015-22 од 2015-07-17

Јеличић (Милан) Милосав

Година и место рођења: 1959. - Варварин

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука – посредовање у привредним споровима

Адреса: Булевар деспота Стефана 73/2, 11000 Београд

Е-маил адреса: miskojelicic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/2969-171

Број и датум одлуке: 740-09-00412/2015-22 од 2015-04-15

Јеремић (Зоран) Ива

Година и место рођења: 1976. - Лазаревац

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани педагог

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Рудовци бб, 11550 Лазаревац

Е-маил адреса: ivaksas@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/8615-046

Број и датум одлуке: 740-09-00988/2015-22 од 2015-11-12

Јеремић (Светислав) Татјана

Година и место рођења: 1964. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање: Судија редовног суда

Податак о завршеној обуци за посредника: специјализованa обукa– постати трећа, неутрална странка; основна - специјализована обука – усавршавање вештина медијације

Адреса: Луке Вукаловића 8, 11000 Београд

Број мобилног телефона: 064/1511531

Број и датум одлуке: 740-09-00616/2015-22 од 2015-08-20

Јефтић (Мића) Милена

Година и место рођења: 1976. - Рума

Факултет: Правним факултетом у Новом Саду Универзитет у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: 15. Августа 80, 22400 Рума

Е-маил адреса: medijator.jefticmilena@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/2296-931

Број и датум одлуке: 740-09-00059/2016-22 од 2016-03-07

Јовановић (Живадин) Гвозден

Година и место рођења: 1954. - Шуме

Факултет: Економски факултет Суботица Универзитет у Новом Саду;магистарске студије Економски факултет У Нишу Универзитет у Нишу

Звање: магистар економских наука

Занимање: стечајни управник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Бранка Радичевића 20, 34000 Крагујевац

Е-маил адреса: gvozdenjovanovic@hotmail.com

Број мобилног телефона: 063/610-388

Број и датум одлуке: 740-09-00069/2016-22 од 2016-03-15

Јовановић (Војислав) Владан

Година и место рођења: 1966. - Приштина

Факултет: Правни факултет Универзитета у Приштини;специјалистичке студије Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник; специјалиста за породичну медијацију

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основнa обукa–теорија и пракса медијације,специјализованa обукa–конфликти,специјализованa обукa–породична медијација,специјализованa обукa–насиље у породици

Адреса: Јанковић Стојана 6А, 11000 Београд

Е-маил адреса: vldjovanovic@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/241-832

Број и датум одлуке: 740-09-01237/2015-22 од 2016-01-27

Јовановић (Дане) Немања

Година и место рођења: 1983. - Сомбор

Факултет: Економски факултет Суботица Универзитет у Новом Саду

Звање: дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Првомајски булевар 11А, 25000 Сомбор

Е-маил адреса: bubilend@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/6160-844

Број телефона: 025/441-619

Број и датум одлуке: 740-09-01188/2015-22 од 2016-01-11

Јовановић (Милан) Драгана

Година и место рођења: 1959. - Мионица

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Кланичка стара 9А/3, 11000 Београд

Е-маил адреса: draganalegal@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/637-657

Број и датум одлуке: 740-09-00634/2015-22 од 2015-06-17

Јовановић (Цветан) Јасмина

Година и место рођења: 1973. - Пирот

Факултет: Правни факултет Универзитета у Нишу

Звање: дипломирани правник

Занимање: Секретар суда

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Вука Пантелића 42, 18300 Пирот

Е-маил адреса: jasmina.jovanovic@pi.vi.sud.rs

Број мобилног телефона: 064/8513-514

Број и датум одлуке: 740-06-00465/2015-22 од 2015-05-29

Јовановић (Светозар) Бисерка

Година и место рођења: 1980. - Суботица

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани психолог

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Београдски пут 101, 24000 Суботица

Е-маил адреса: biserkaj759@gmail.com

Број телефона: 024/4556-953

Број и датум одлуке: 740-09-00365/2015-22 од 2015-04-15

Јовановић (Милун) Биљана

Година и место рођења: 1975. - Ивањица

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Миладина Зарића 7, 11211 Борча

Е-маил адреса: bilja.jovanovic975@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/87-88-022

Број и датум одлуке: 740-09-00080/2015-22 од 2015-04-15

Јовић (Миливоје) Горан

Година и место рођења: 1961. - Лесковац

Факултет: Факултет за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду Универзитет привредна академија у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава

Адреса: Раданска 40, 16230 Лебане

Е-маил адреса: goranjovic61@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/238-111

Број и датум одлуке: 740-09-00134/2015-22 од 2015-04-15

Кадовић (Драгомир) Иван

Година и место рођења: 1963. - Београд

Факултет: Економски факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани економиста

Занимање: Тржишни инспектор

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука – посредовање у привредним споровима

Адреса: Јурија Гагарина 255, 11000 Београд

Е-маил адреса: ivkadov@yahoo.com

Број мобилног телефона: 064/8188-123

Број и датум одлуке: 740-09-00352/2015-22 од 2015-04-15

Караклајић (Слободан) Звездана

Година и место рођења: 1971. - Пожаревац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: судија привредног суда

Податак о завршеној обуци за посредника: специјализована обука - медијација са посебним акцентом на комерцијалну медијацију

Адреса: Кнез Лазара 6, 12000 Пожаревац

Е-маил адреса: zvezdana.karaklajic@po.pr.sud.rs

Број мобилног телефона: 060/4448-686

Број и датум одлуке: 740-09-00216/2015-22 од 2015-04-15

Караџић (Здравко) Весна

Година и место рођења: 1968. - Зворник

Факултет: Правни факултет Универзитета у Сарајеву

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Радослава Грујића 23/2/7, 11000 Београд

Е-маил адреса: advkaradzic@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/8509-904

Број и датум одлуке: 740-09-00462/2015-22 од 2015-05-29

Керекеш (Цветко) Мирјана

Година и место рођења: 1962. - Панчево

Факултет: Правни Факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Инспектор

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука – посредовање у привредним споровима

Адреса: Стевана Мокрањца 7, 26000 Панчево

Е-маил адреса: mirjanakerekes@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/1088-351

Број и датум одлуке: 740-09-00954/2015-22 од 2015-10-19

Кецојевић (Сава) Светлана

Година и место рођења: 1950. - Крагујевац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Булевар ослобођења 98/2, 11000 Београд

Е-маил адреса: skecojevic@gmail.com

Број мобилног телефона: 069/5144-099

Број телефона: 011/3983-754

Број и датум одлуке: 740-09-00101/2015-22 од 2015-04-15

Ковач (Имре) Зоран

Година и место рођења: 1963. - Сента

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Милоша Црњанског 172, 21220 Бечеј

Е-маил адреса: zoran.kovacs@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/8959-015

Број и датум одлуке: 740-09-00165/2016-22 од 2016-04-08

Ковач (Богдан) Весна

Година и место рођења: 1958. - Сомбор

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Војводе Радомира Путника 28, 25283 Растина

Е-маил адреса: kovacvesna64@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/6661-102

Број и датум одлуке: 740-09-01046/2015-22 од 2015-12-14

Ковачевић (Душан) Софиа

Година и место рођења: 1988. - Београд

Факултет: Правним факултетом Универзитета у Београду; мастер студије Правни факултет Универзитета у Београду и Универзитет у Кембриџу

Звање: мастер правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Цвијићева 9, 11000 Београд

Е-маил адреса: sofiakovacevic88@gmail.com

Број мобилног телефона: 062/1540-374

Број и датум одлуке: 740-09-00937/2015-22 од 2015-11-03

Ковачевић - Шварц (Рајко) Санда

Година и место рођења: 1968. - Бања Лука

Факултет: Правни Факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Инспектор

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Душана Вукасовића 70, 11000 Београд

Е-маил адреса: sandrakovacevicsvarc@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/599-307

Број и датум одлуке: 740-09-00955/2015-22 од 2015-10-19

Ковиљац (Јован) Миодраг

Година и место рођења: 1960. - Сремска Митровица

Факултет: Факултет за услужни бизнис у Новом Саду

Звање: дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Гундулићева 21, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: miodragkoviljac@yahoo.com

Број мобилног телефона: 064/2064-592

Број телефона: 021/553-094

Број и датум одлуке: 740-09-01246/2015-22 од 2016-01-27

Кокановић (Мирко) игор

Година и место рођења: 1978. - Сарајево

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Начелник службе за правне послове

Податак о завршеној обуци за посредника: основна; специјализована обука - колективни и индивидуални радни спорови

Адреса: Милана Бартоша 26Г, 11000 Београд

Е-маил адреса: iggy.kokanovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/2004-080

Број и датум одлуке: 740-09-01020/2015-22 од 2015-12-14

Коловић (Милорад) Загорка

Година и место рођења: 1955. - Краљево

Факултет: Правни факултет Универзитета "Светозар Марковић" у Крагујевцу, магистарска теза Правни факултет за привреду и правосуђе

Звање: дипломирани правник

Занимање: Судија привредног апелационог суда

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Градско шеталиште 3/II/8, 32000 Чачак

Е-маил адреса: Zaga.kolovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/282-309

Број и датум одлуке: 740-09-00126/2015-22 од 2015-04-15

Кондић (Гојко) Вера

Година и место рођења: 1956. - Ниш

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Београду;специјалистичке студије Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање: дипломирани психолог;специјалиста политиколог из области медијације

Занимање: Психолог, специјалиста медијације

Податак о завршеној обуци за посредника: основнa обукa–медијација,специјализована обука-кофликти,специјализована обука-вршњачка медијација,специјализована обука-медијација између жртве и починиоца,специјализована обука-породична медијација,специјализована обука-медијација и културне разлике

Адреса: Булевар Арсенија Чарнојевића 161, 11000 Београд

Е-маил адреса: kondiceva@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/2127-880

Број и датум одлуке: 740-09-01268/2015-22 од 2016-01-27

Костић (Саша) Ана

Година и место рођења: 1987. - Пирот

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду; мастер студије Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима дискриминације

Адреса: Церска 29, 11000 Београд

Е-маил адреса: ana.kostic26@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/1058357

Број и датум одлуке: 740-09-00065/2015-22 од 2015-04-15

Коштан Ковачевић (Никола) Данијела

Година и место рођења: 1980. - Шабац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна и специјализована обука - колективни и индивидуални радни спорови

Адреса: Шпанских бораца 18/7, 11000 Београд

Е-маил адреса: adlrdanijela@open.telekom.rs

Број мобилног телефона: 063/7224-014

Број и датум одлуке: 740-09-01029/2015-22 од 2015-11-24

Кресоја (Драгољуб) Вера

Година и место рођења: 1972. - Београд

Факултет: Правни Факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Секретар суда

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Чубурска 14, 11000 Београд

Е-маил адреса: kresoja.v@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/349-150

Број и датум одлуке: 740-09-00962/2015-22 од 2015-10-19

Кривокапић (Велимир) Наташа

Година и место рођења: 1963. - Ријека

Факултет: Грађевински факултет Универзитета у Ријеци

Звање: дипломирани инжењер грађевинарства

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Београдска 25, 25000 Сомбор

Е-маил адреса: gorsi.so@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/8384-536

Број телефона: 025/412-140

Број и датум одлуке: 740-09-01059/2015-22 од 2015-12-14

Крнајски Беловљев (Душан) Наташа

Година и место рођења: 1976. - Београд

Факултет: Факултет за услужни бизнис Сремска Каменица Европски универзитет Београд

Звање: дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Ђорђа Кратовца 57/8, 11000 Београд

Е-маил адреса: natasa.krnajski.belovljev@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/555-257

Број и датум одлуке: 740-09-01234/2015-22 од 2016-02-05

Крстић (Будимир) Слободан

Година и место рођења: 1965. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета Унион, Београд

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Улцињска 25, 11000 Београд

Е-маил адреса: slobodankrstic011@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/201-168

Број и датум одлуке: 740-09-00062/2016-22 од 2016-03-07

Крстић (Верољуб) Јасмина

Година и место рођења: 1972. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Нехруова 133/17, 11000 Београд

Е-маил адреса: Jasmina.krstic@vektor.net

Број мобилног телефона: 063/8343-256

Број и датум одлуке: 740-09-00147/2015-22 од 2015-04-15

Кузман (Душан) Алекса

Година и место рођења: 1982. - Зрењанин

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Заштитник грађана

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Здравка Челара 12, 23210 Житиште

Е-маил адреса: kuzman.aleksa@gmail.com

Број мобилног телефона: 062/300-379

Број и датум одлуке: 740-05-00085/2016-22 од 2016-03-28

Кукуљац (Руждија) Арнеса

Година и место рођења: 1982. - Пријепоље

Факултет: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Вељка Влаховића 1, 31300 Пријепоље

Е-маил адреса: arnesa.kukuljac@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/3255-200

Број и датум одлуке: 740-09-00056/2015-22 од 2015-04-15

Курилић (Божидар) Бранко

Година и место рођења: 1965. - Осијек

Факултет: Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду

Звање: мастер инжењер менаџмента; магистар пословног менаџмента

Занимање: Директор Сектора одржавања и експлоатације

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Улица Липе 46, 21235 Темерин

Е-маил адреса: bkurilic@open.telekom.rs

Број мобилног телефона: 063/1057-275;064/8453-160

Број и датум одлуке: 740-09-01185/2015-22 од 2016-01-11

Курјачки (Ђуро) Анкица

Година и место рођења: 1954. - Нова Варош

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: Дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Сунчани кеј 31/1/1, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: ankicakurjacki@yahoo.com

Број мобилног телефона: 064/2184-849

Број телефона: 021/6350-803

Број и датум одлуке: 740-09-00700/2015-22 од 2015-08-20

Лазић Стефановић (Томислав) Милана

Година и место рођења: 1965. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Капетан - Мишина 26, 11000 Београд

Е-маил адреса: milanalazicstefanovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/1130-934

Број и датум одлуке: 740-09-00666/2015-22 од 2015-08-20

Лимани (Шабан) Лукман

Година и место рођења: 1968. - Бујановац

Факултет: Висока школа примењених струковних студија у Врању

Звање: дипломирани струковни инжењер информатике

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основнa обуком;специјализована обука–нове наставне методологије и вршњачка медијација;специјализована обука–медијација у случајевима дискриминације

Адреса: Цара Лазара 11, 17520 Бујановац

Е-маил адреса: llukman_limani@hotmail.com

Број мобилног телефона: 063/429-291

Број и датум одлуке: 740-09-00218/2015-22 од 2015-09-24

Личина (Здравко) Зорица

Година и место рођења: 1956. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзита у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Самостални саветник у Привредној комори Србије

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Милице Јанковић 5, 11000 Београд

Е-маил адреса: licinaz@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/5947-600

Број и датум одлуке: 740-09-00953/2015-22 од 2015-11-12

Лончаревић (Душан) Предраг

Година и место рођења: 1964. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука – посредовање у привредним споровима

Адреса: Ратка Митровића 160, 11000 Београд

Е-маил адреса: predragdl@gmail.com

Број телефона: 064/113-0036

Број и датум одлуке: 740-09-00473/2015-22 од 2015-04-15

Лончаревић (Момчило) Драгана

Година и место рођења: 1971. - Прокупље

Факултет: Филолошки факултет Универзитета у Нишу; магистарска теза Филолошки факултет Универзитета у Београду

Звање: магистар филолошких наука

Занимање: Професор српског језика

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Ратка Митровића 160/16, 11000 Београд

Е-маил адреса: draganaloncarevic71@gmail.com

Број телефона: 064/2979-017

Број и датум одлуке: 740-09-00471/2015-22 од 2015-07-06

Љубовић (Зејнил) Нермина

Година и место рођења: 1957. - Власеница

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање: Директор сектора за привредни систем

Податак о завршеној обуци за посредника: основнa обукa; специјализованa обукa – медијација у случајевима; специјализована обука – споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава

Адреса: Дунавски кеј 19/3/31, 11000 Београд

Е-маил адреса: nermina.ljubovic@pks.rs

Број мобилног телефона: 066/8751-048

Број и датум одлуке: 740-09-00704/2015-22 од 2015-08-20

Мајер (Милан) Жељко

Година и место рођења: 1960. - Београд

Факултет: Рударско - геолошки факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани инжењер хидрогеологије

Занимање: дипломирани инжењер хидрогеологије

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Капетана Милоша Жуњића 3, 11000 Београд

Е-маил адреса: zeljkomajer@yahoo.com

Број мобилног телефона: 060/3430-242

Број телефона: 011/7430-242

Број и датум одлуке: 740-09-00053/2015-22 од 2015-04-15

Максимовић (Величко) Надица

Година и место рођења: 1965. - Ужице

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Макензијева 46, 11000 Београд

Е-маил адреса: nadicamaksimovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/222-7873

Број и датум одлуке: 740-09-00134/2016-22 од 2016-04-08

Максимовић (Милан) Вук

Година и место рођења: 1972. - Београд

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани етнолог - антрополог

Занимање: Психо социјални саветник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Светог Саве 30, 11000 Београд

Е-маил адреса: vukmaxim@yahoo.com

Број телефона: 063/8-659-569

Број и датум одлуке: 740-09-00708/2015-22 од 2014-08-20

Малетић (Сава) Стеван

Година и место рођења: 1976. - Зрењанин

Факултет: Факултет за предузетни менаџмент „Браћа Карић“ у Новом Саду Универзитет „Браћа Карић“ - Београд

Звање: дипломирани инжењер за предузетни менаџмент

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Мише Димитријевића 7а, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: stevan.maletic@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/2042-757

Број телефона: 021/3006-473

Број и датум одлуке: 740-09-00093/2016-22 од 2016-03-28

Марановић - Николић (Бранислав) Слађана

Година и место рођења: 1975. - Мајданпек

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Нишу

Звање: дипломирани социолог

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Нема улице бб, 12242 Нересница

Е-маил адреса: sladjana.maranovic75@gmail.com

Број мобилног телефона: 061/2460-086

Број и датум одлуке: 740-09-00930/2015-22 од 2015-09-30

Марјановић (Никола) Вања

Година и место рођења: 1969. - Станишић

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани психолог

Занимање: Психолог

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Стапарски пут 13С/4/13, 25000 Сомбор

Е-маил адреса: vanja.marjanovic@sbb.rs

Број мобилног телефона: 064/2481-535

Број телефона: 025/416-457

Број и датум одлуке: 740-09-1063/2015-22 од 2015-12-14

Марков (Слободан) Горан

Година и место рођења: 1970. - Зрењанин

Факултет: Правни факултет у Новом Саду Универзитет у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Тозе Марковића 7, 23000 Зрењанин

Е-маил адреса: gmarkov2@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/2554-789

Број и датум одлуке: 740-09-00053/2016-22 од 2016-03-07

Марковић (Миодраг) Дејан

Година и место рођења: 1970. - Смедерево

Факултет: Факултет за менаџмент – Зајечар Мегатренд универзитет Београд

Звање: дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Уралска 20, 11300 Смедерево

Е-маил адреса: dejanmarkovic.sd@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/5654-624

Број телефона: 026/654-624

Број и датум одлуке: 740-09-00153/2016-22 од 2016-04-08

Марковић (Мумин) Алма

Година и место рођења: 1975. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Војводе Бране 18, 11000 Београд

Е-маил адреса: almagostevcic@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/266-646

Број и датум одлуке: 740-09-00742/2015-22 од 2015-09-09

Марковић (Јован) Весна

Година и место рођења: 1969. - Суботица

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука – како се постаје трећа неутрална странка

Адреса: Банијска 39, 37272 Суботица

Е-маил адреса: makiveki@open.telekom.rs

Број мобилног телефона: 063/542-393

Број и датум одлуке: 740-09-00591/2015-22 од 2015-08-20

Марковић (Топлица) Александра

Година и место рођења: 1984. - Сокобања

Факултет: Правни факултет Универзитета у Нишу

Звање: дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука и специјализована обука

Адреса: Чарнојевића 5/31, 18000 Ниш

Е-маил адреса: saskamarkovic84@gmail.com

Број мобилног телефона: 061/3086-217

Број и датум одлуке: 740-09-00137/2015-22 од 2015-04-15

Маросиук (Владоје) Златко

Година и место рођења: 1955. - Суботица

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Драгише Мишовића 11, 24000 Суботица

Е-маил адреса: ombudsman@subotica.rs

Број телефона: 024/626-898

Број и датум одлуке: 740-09-01008/2015-22 од 2015-11-12

Мартиновић (Живорад) Зоран

Година и место рођења: 1960. - Ниш

Факултет: Филозофски факултет Универзитет у Нишу

Звање: дипломирани хемичар

Занимање: стечајни управник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијатор за споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава

Адреса: Дурлан 23, 18000 Ниш

Е-маил адреса: zmartin@hotmail.rs

Број мобилног телефона: 064/1262-576

Број и датум одлуке: 740-09-00219/2015-22 од 2015-04-15

Мартић (Миленко) Милан

Година и место рођења: 1960. - Сремска Митровица

Факултет: Економски факултет Суботица Универзитет у Новом Саду

Звање: Дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Топлице Милана 14, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: milan.martic60@gmail.com

Број мобилног телефона: 062/8015-025

Број телефона: 021/6546-614

Број и датум одлуке: 740-09-00694/2015-22 од 2015-08-20

Матић (Живко) Гордана

Година и место рођења: 1977. - Шабац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука – посредовање у привредним споровима

Адреса: Сретена Миладиновића - Мике 2, 11000 Београд

Е-маил адреса: office@maticlaw.rs

Број мобилног телефона: 064/1832-939

Број и датум одлуке: 740-09-00459/2015-22 од 2015-05-29

Медић (Илија) Бранкица

Година и место рођења: 1966. - Аранђеловац

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани филозоф

Занимање: Професор филозофије

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Радоја Домановића 15, 34300 Аранђеловац

Е-маил адреса: bramed966@gmail.com

Број мобилног телефона: 069/1292-205

Број телефона: 034/701-916

Број и датум одлуке: 740-09-01194/2015-22 од 2016-01-11

Миланков (Никола) Владимир

Година и место рођења: 1969. - Зрењанин

Факултет: Грађевинским Факултетом у Суботици Универзитет у Новом Саду

Звање: дипломирани грађевински инжењер

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у грађевинским споровима

Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 79/1, 11000 Београд

Е-маил адреса: vladimir.milankov@ems.rs

Број мобилног телефона: 064/1290-646

Број и датум одлуке: 740-09-00965/2015-22 од 2015-11-18

Милаш (Милан) Милица

Година и место рођења: 1972. -

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Васе Пелагића 3, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: adv.milasm@sbb.rs

Број мобилног телефона: 064/6677-677

Број телефона: 021/6447-768

Број и датум одлуке: 740-09-01061/2015-22 од 2015-12-17

Миливојевић (Петко) Милојка

Година и место рођења: 1951. - Љубовија

Факултет: Факултет политичких наука Универзитета у Београду; специјалистичке студије Фкултет Политичких наука Универзитета у Београду

Звање: дипломирани социјални радник; специјалиста за социјалну рехабилитацију и социо терапију

Занимање: Дипломирани социјални радник (ВИИ/1 ССС)

Податак о завршеној обуци за посредника: специјализована обука-медијација у породичним споровима; специјализованом обуком - преговарање и медијација у случајевима дискриминације;специјализованом обуком-посредовање између жртве и преступника;специјализована обука-медијација и културне разлике

Адреса: 3. октобар 294/15, 19210 Бор

Е-маил адреса: daneml@ptt.rs

Број мобилног телефона: 063/8214-813

Број телефона: 030/431-888

Број и датум одлуке: 740-09-00357/2015-22 од 2015-04-15

Милијановић (Милан) Тијана

Година и место рођења: 1981. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Милутина Миланковића 46, 11000 Београд

Е-маил адреса: milijanovic.tijana@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/4132-992

Број и датум одлуке: 740-09-01233/2015-22 од 2016-01-27

Милићевић (Васкрсија) Зорица

Година и место рођења: 1964. - Београд

Факултет: Правни Факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Његошева 38, 11000 Београд

Е-маил адреса: zmilicevic10@yahoo.com

Број мобилног телефона: 064/2025-459

Број телефона: 011/2453-647

Број и датум одлуке: 740-09-00702/2015-22 од 2015-08-20

Милићевић (Радослав) Драгана

Година и место рођења: 1982. - Сарајево

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Томе Максимовића 5/2/5, 11000 Београд

Е-маил адреса: advdraganamilicevic@yahoo.com

Број мобилног телефона: 064/1848-447

Број и датум одлуке: 740-09-00163/2015-22 од 2015-04-15

Миловановић (Златан) Милош

Година и место рођења: 1986. -

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Приштини

Звање: дипломирани психолог

Занимање: Психолог

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Бранка Миљковића 4, 34000 Крагујевац

Е-маил адреса: milospsiholog@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/4188-987

Број телефона: 034/6393-019

Број и датум одлуке: 740-09-00173/2016-22 од 2016-03-16

Миловановић (Љубиша) Светислав

Година и место рођења: 1954. - Браљина - Ражањ

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду; докторске студије Факултет за културу и медије Мегатренд Универзитет Београд

Звање: дипломирани правник; доктор комуниколошких наука

Занимање: Председник "Институција" Гроуп-а

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Краљице Наталије 50/4, 11000 Београд

Е-маил адреса: svetislav.milovanovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/380-028; 069/1190-901

Број и датум одлуке: 740-09-01022/2015-22 од 2015-11-04

Милојевић (Розмир) Ирена

Година и место рођења: 1969. - Зајечар

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука;специјализована обука-медијатор за споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Ћирила и Методија 2, 11000 Београд

Е-маил адреса: irena.milojevic@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/777-3790

Број и датум одлуке: 740-09-00433/2015-22 од 2015-07-07

Милојевић (Зоран) Драган

Година и место рођења: 1959. - Ћуприја

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Шевина 1А, 11000 Београд

Е-маил адреса: advdraganmilojevic@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/210-131

Број и датум одлуке: 740-09-00084/2015-22 од 2015-04-15

Милојевић (Љубиша) Гордана

Година и место рођења: 1961. - Крагујевац

Факултет: Економски факултет Универзитета "Светозар Марковић" у Крагујевцу

Звање: дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава

Адреса: Моме Станојловића 2, 34000 Крагујевац

Е-маил адреса: gordanamilojevic034@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/604-118

Број телефона: 034/362-629

Број и датум одлуке: 740-09-00073/2015-22 од 2015-06-15

Милосављевић (Богдан) Јелица

Година и место рођења: 1970. - Крушевац

Факултет: Дефектолошки факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани специјални педагог

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализиована обука - посрдовање између жртве и преступника; специјализована обука - медијација у случајевима дискриминације

Адреса: Моравска 1, 37255 Кукљин

Е-маил адреса: mjelica@ptt.rs

Број мобилног телефона: 064/182-70-27

Број и датум одлуке: 740-09-00121/2015-22 од 2015-04-15

Милосављевић (Милорад) Горан

Година и место рођења: 1976. - Карловац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Булевар Деспота Стефана 73, 11000 Београд

Е-маил адреса: adv.milosavljevic@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/225-7470

Број и датум одлуке: 740-09-00109/2015-22 од 2015-04-15

Милошевић (Радивоје) Бојана

Година и место рођења: 1970. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзита у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основнa обука, специјализованa обукa–споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Босе Цветић 13, 11000 Београд

Е-маил адреса: bojana.milosevic@mercator.rs

Број мобилног телефона: 065/3301-615

Број телефона: 011/2403-641

Број и датум одлуке: 740-09-00964/2015-22 од 2015-10-19

Милутиновић (Миле) Тијана

Година и место рођења: 1984. - Врање

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду; мастер студије Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник - мастер

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Браће Недића 13 15, 11000 Београд

Е-маил адреса: adv.tijana.ristic@gmail.com

Број мобилног телефона: 063 /454-055

Број и датум одлуке: 740-09-00154/2015-22 од 2015-04-15

Миљковић (Милорад) Драган

Година и место рођења: 1954. - Јагодина

Факултет: Економски факултет Универзитета "Светозар Марковић" у Крагујевцу

Звање: дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Карађорђева 84/1/20, 14000 Ваљево

Е-маил адреса: dr.miljkovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/3050-880

Број телефона: 014/249-413

Број и датум одлуке: 740-09-00371/2015-22 од 2015-05-29

Миљковић (Душан) Добрија

Година и место рођења: 1954. - Параћин

Факултет: Правни факултет Универзитет "Светозар Марковић" у Крагујевцу

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Карађорђева 4, 35230 Ћуприја

Е-маил адреса: adv.biba@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/8002175

Број и датум одлуке: 740-09-00155/2015-22 од 2015-04-15

Мирковић (Добривоје) Драган

Година и место рођења: 1958. - Зворник

Факултет: Факултет за пословне и финансијске студије Универзитета за пословне студије Бања Лука; магистарска теза Факултет за пословне и финансијске студије

Звање: магистар економије

Занимање: Директор

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Николе Тесле 38, 15318 Мали Зворник

Е-маил адреса: mirkovic.d@hotmail.com

Број телефона: 063/7773-353

Број и датум одлуке: 740--09-00674/2015-22 од 2015-06-26

Миросављевић (Живорад) Александра

Година и место рођења: 1962. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник; специјалиста за уговоре у међународној трговини

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основнa обука, специјализованa обукa–споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава

Адреса: Крунска 39, 11000 Београд

Е-маил адреса: aleksandra@mirosavljevic.com

Број мобилног телефона: 063/1957-215

Број и датум одлуке: 740-09-01219/2015-22 од 2015-12-17

Митић (Славољуб) Маја

Година и место рођења: 1986. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Нишу

Звање: дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Косте Стаменковића 13, 18400 Прокупље

Е-маил адреса: majamitic986@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/2297-549

Број и датум одлуке: 740-09-00513/2015-22 од 2015-07-07

Михајловић (Живојин) Драгана

Година и место рођења: 1971. - Ћуприја

Факултет: Економски факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Цара Лазара 2/14, 35230 Ћуприја

Е-маил адреса: draganamih71@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/5477-541

Број телефона: 035/8470-576

Број и датум одлуке: 740-09-01028/2015-22 од 2015-11-24

Мишић (Миодраг) Снежана

Година и место рођења: 1973. - Врање

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Приштини

Звање: професор педагогије

Занимање: школски педагог

Податак о завршеној обуци за посредника: специјализована обука - медијација у случајевима дискриминације

Адреса: Албанске голготе 3, 17500 Врање

Е-маил адреса: smisicsvetislava@yahoo.com

Број мобилног телефона: 062/8058-633

Број и датум одлуке: 740-09-00392/2015-22 од 2015-04-15

Мишков (Ђорђе) Александра

Година и место рођења: 1972. - Сарајево

Факултет: Факултет за трговину и банкарство „Јанићије и Даница Карић“ Универзитет „Браћа Карић“ - Београд

Звање: дипломирани економиста – менаџер у банкарству

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Булевар Ослобођења 40, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: aleksandra.miskov@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/8029-198

Број и датум одлуке: 740-09-01058/2015-22 од 2015-12-17

Мишчевић (Илија) Милан

Година и место рођења: 1959. - Сомбор

Факултет: Економски факултет у Суботици Универзитет у Новом Саду

Звање: дипломирани економиста

Занимање: стечајни управник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Душана Петровића 5, 24000 Суботица

Е-маил адреса: integral_usluge@yunord.net

Број мобилног телефона: 063/8653-782

Број телефона: 024/526-241

Број и датум одлуке: 740-09-01051/2015-22 од 2015-12-14

Мојашевић (Славољуб) Александар

Година и место рођења: 1977. - Ниш

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: доктор правно – економских наука

Занимање: Доцент правног факултета

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Цвијићева 9, 18000 Ниш

Е-маил адреса: mojasevic@prafak.ni.ac.rs

Број мобилног телефона: 065/2055-070

Број и датум одлуке: 740-09-01197/2015-22 од 2016-01-11

Момчилов (Веселко) Милкица

Година и место рођења: 1978. - Кикинда

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: професор социологије

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Јована Јовановића Змаја 172А/1/4, 23300 Кикинда

Е-маил адреса: milkica.r@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/1834-302

Број и датум одлуке: 740-09-01037/2015-22 од 2015-11-24

Момчиловић (Јожеф) Матилда

Година и место рођења: 1955. - Нова Црња

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: специјализована обука - комерцијална медијација

Адреса: Бранка Ћопића 16, 23000 Зрењанин

Е-маил адреса: matilda.momcilovic@yahoo.com

Број мобилног телефона: 064/1757-328

Број и датум одлуке: 740-09-00140/2015-22 од 2015-04-15

Мунижаба Јаић (Бранко) Сања

Година и место рођења: 1985. - Нови Сад

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Јоакима Вујића 14, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: sanja.munizaba.jaic@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/521-087

Број телефона: 021/422-087

Број и датум одлуке: 740-09-1043/2015-22 од 2015-12-14

Недић (Јеврем) Блажо

Година и место рођења: 1965. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Регионални медијатор Светске банке за Србију, Босну и Херцеговину, Црну Гору, Хрватску, Македонију, Бугарску и Албанију; медијатор на листи Привредне коморе Србије; медијатор на листи Пвереника за заштиту равноправности Републике Србије

Податак о завршеној обуци за посредника: специјализован за привредну медијацију и споразумно финансијско реструктуирање привредних друштава; медијатор на листи Повереника за заштиту равноправности Републике Србије са завршеном специјализованом обуком

Адреса: Светозара Марковића 9/1/1, 11000 Београд

Е-маил адреса: blazonedic@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/286-025

Број и датум одлуке: 740-09-00086/2015-22 од 2015-04-15

Нешић (Огњан) Миладин

Година и место рођења: 1958. - Стара Моравица

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Ружа 3, 24300 Бачка Топола

Е-маил адреса: miladinnesic@open.telekom.rs

Број мобилног телефона: 063/1109-551

Број телефона: 024/712-379

Број и датум одлуке: 740-09-00360/2015-22 од 2015-04-15

Нешковић (Живота) Растко

Година и место рођења: 1986. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета Унион у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Булевар краља Александра 237/73, 11000 Београд

Е-маил адреса: rastko.neskovic@beograd.gov.rs

Број мобилног телефона: 060/342-14-99

Број телефона: 011/34-33-287

Број и датум одлуке: 740-09-00096/2015-22 од 2015-04-15

Николић (Шпиро) Мирослав

Година и место рођења: 1979. - Задар

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Душана Вукасовића 44/10, 11000 Београд

Е-маил адреса: advokat.nikolic@hotmail.com

Број мобилног телефона: 066/296-379

Број и датум одлуке: 740-09-01015/2015-22 од 2015-11-24

Нинић (Бранко) Смиљка

Година и место рођења: 1979. - Скопље

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Булевар Арсенија Чарнојевића 167/12/62, 11000 Београд

Е-маил адреса: adv.ninicsmiljka@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/234-380

Број и датум одлуке: 740-09-00094/2015-22 од 2015-12-14

Ницевић (Ћазим) Сулејман

Година и место рођења: 1948. - Нови Пазар

Факултет: Правни факултет Универзитета у Сарајеву

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Меше Селимовића 8, 36300 Нови Пазар

Е-маил адреса: sulejman.nicevic@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/9011091

Број телефона: 020/371-639

Број и датум одлуке: 740-09-00085/2015-22 од 2015-04-15

Ницовић (Марко) Нина

Година и место рођења: 1978. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Судијски помоћник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Краљице Катарине 126А, 11000 Београд

Е-маил адреса: nina.nicovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 061/1483-157

Број и датум одлуке: 740-09-01036/2015-22 од 2015-11-24

Нухи (Малић) Идриз

Година и место рођења: 1957. -

Факултет: Дефектолошки факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани специјални педагог

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Васе Поморишца 32, 11000 Београд

Е-маил адреса: idriynuhi@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/359-234

Број телефона: 011/3327-828

Број и датум одлуке: 740-09-00772/2015-22 од 2015-09-11

Обренић (Добрислав) Дејан

Година и место рођења: 1985. - Пљевља

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Маричка 27, 11000 Београд

Е-маил адреса: dejanobrenic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/0041-334

Број и датум одлуке: 740-09-01211/2015-22 од 2016-01-25

Олевић (Ахмет) Сарита

Година и место рођења: 1971. - Беране

Факултет: Правни факултет Универзитета у Приштини; мастер студије Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: мастер правник

Занимање: самостални саветник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Игњата Јова 26, 11000 Београд

Е-маил адреса: sara.olevic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/9071-121

Број и датум одлуке: 740-09-00007/2016-22 од 2016-03-14

Орешчанин (Светислав) Бранка

Година и место рођења: 1958. - Смедеревска Паланка

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани педагог

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Мештровићева 20, 11000 Београд

Е-маил адреса: brankaorescanin@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/0763-924

Број телефона: 011/2463-320

Број и датум одлуке: 740-09-00498/2015-22 од 2015-07-07

Павић (Живорад) Милош

Година и место рођења: 1957. - Ваљево

Факултет: Економски факултет Универзитет "Светозар Марковић" у Крагујевцу

Звање: дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга;специјализована обука – посредовање у привредним споровима

Адреса: Насеље ослободиоци Ваљева 6, 14000 Ваљево

Е-маил адреса: pavic.m@open.telekom.rs

Број мобилног телефона: 063/321-494

Број и датум одлуке: 740-09-00153/2015-22 од 2015-04-15

Павићевић (Стеван) Јелена

Година и место рођења: 1982. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Булевар уметности 35/109, 11000 Београд

Е-маил адреса: jelenapavicevic2014@gmail.com

Број телефона: 069/625-742

Број и датум одлуке: 740-09-00555/2015-22 од 2015-07-06

Павловић (Милан) Ђура

Година и место рођења: 1962. - Панчево

Факултет: Економски факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Карађорђева 38, 26000 Панчево

Е-маил адреса: djurapavlovic62@gmail.com

Број мобилног телефона: 069/1519-621

Број и датум одлуке: 740-09-00741/2015-22 од 2015-09-09

Павловић (Славиша) Јованка

Година и место рођења: 1983. - Јагодина

Факултет: Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду;мастер студије Факултет за медије и комуникације

Звање: дипломирани специјални педагог;мастер социјални радник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука;специјализована обука-медијација у породичним споровима

Адреса: Карађорђева бб, 35213 Деспотовац

Е-маил адреса: jovanoviclole@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/882-0826

Број телефона: 035/612-537

Број и датум одлуке: 740-09-00088/2015-22 од 2015-04-15

Пантић (Милован) Драгослав

Година и место рођења: 1959. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду; специјалистичке студије Факултет политичких наука у Београду

Звање: дипломирани правник; специјалиста медијације

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: специјализована обука - спречавање и решавање спорова који се баве питањима, проблемима и конфликтима везаним за људска и мањинска права, специјализована обука - медијација за стручна лица

Адреса: Михаила Богићевића 4, 11000 Београд

Е-маил адреса: officemedijacija@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/3230-434

Број и датум одлуке: 740-09-00123/2015-22 од 2015-04-15

Патровић (Петар) Ђорђе

Година и место рођења: 1975. - Приједор

Факултет: Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање: дипломирани правник

Занимање: Јавни бележник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Хаџи Нешина 10, 18300 Пирот

Е-маил адреса: djordje1975@hotmail.rs

Број мобилног телефона: 065/3100-450

Број и датум одлуке: 740-09-00010/2016-22 од 2016-02-17

Пачов (Игор) Јелена

Година и место рођења: 1990. - Београд

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани андрагог

Занимање: Психотерапеут

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Александра Дубчека 8, 11000 Београд

Е-маил адреса: jelennapa@hotmail.com

Број мобилног телефона: 065/8502-548

Број и датум одлуке: 740-09-01218/2015-22 од 2016-01-11

Пејовић (Милан) Игор

Година и место рођења: 1972. - Панчево

Факултет: Економски факултет Универзитета у Беораду; докторске студије Економски факултет Универзитета Црне Горе

Звање: Доктор економских наука

Занимање: Професор

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 211/6, 11000 Београд

Е-маил адреса: medijator.ip@gmail.com

Број телефона: 069/0022-353

Број и датум одлуке: 740-09-00712/2015-22 од 2015-08-20

Пејчић (Ранђел) Жаклина

Година и место рођења: 1964. - Пирот

Факултет: Правни факултет у Нишу Универзитет у Нишу

Звање: дипломирани правник

Занимање: Судија основног суда

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Стевана Сремца 48, 18300 Пирот

Е-маил адреса: zaklina.pejcic@pi.os.sud.rs

Број мобилног телефона: 065/2353-710

Број и датум одлуке: 740-09-01269/2015-22 од 2016-01-27

Перинчић (Владислав) Весна

Година и место рођења: 1964. - Доњи Милановац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Председник Републичке уније потрошача

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Таковска 5/7/10, 11000 Београд

Е-маил адреса: vesnaperincic@gmail.com

Број телефона: 060/3131-192

Број и датум одлуке: 740-09-00497/2015-22 од 2015-07-06

Перинчић (Иван) Денис

Година и место рођења: 1961. - Карловац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду; магистарска теза Правни факултет Универзитета Унион у Београду

Звање: магистар правник наука

Занимање: Председник Управног одбора Републичке уније потрошача

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Таковска 5/7/10, 11000 Београд

Е-маил адреса: repupo@yahoo.com

Број телефона: 060/3131-191

Број и датум одлуке: 740-09-00496/2015-22 од 2015-07-06

Перић (Ђуро) Слободанка

Година и место рођења: 1959. - Осијек

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Марије Петровић 4, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: slobodanka.peric@srbijagas.com

Број мобилног телефона: 064/8883-307

Број и датум одлуке: 740-09-01186/2015-22 од 2016-01-11

Петковић (Борислав) Вања

Година и место рођења: 1983. - Панчево

Факултет: Факултет за менаџмент "Браћа Карић" Универзитет "Браћа Карић" Београд

Звање: дипломирани менаџер

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Гандијева 24/1А, 11000 Београд

Е-маил адреса: vanja_petkovic@yahoo.com

Број мобилног телефона: 065/5450-587

Број и датум одлуке: 740-09-00082/2015-22 од 2015-04-15

Петричевић (Предраг) Чарна

Година и место рођења: 1981. - Вараждин

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани праник

Занимање: Заштитник грађана

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Проте Матеје Ненадовића 10/24, 25000 Сомбор

Е-маил адреса: carna.petricevic@gmail.com

Број мобилног телефона: 060/3007-955

Број телефона: 025/543-6001

Број и датум одлуке: 740-09-00778/2015-22 од 2015-09-30

Петров (Јован) Александар

Година и место рођења: 1981. - Панчево

Факултет: Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна академија у Новом Саду

Звање: мастер правник

Занимање: Сарадник у настави Високе школе струковних студија

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Вука Караџића 6, 26203 Сефкерин

Е-маил адреса: a.petrov@live.com

Број мобилног телефона: 064/5381-376

Број и датум одлуке: 740-09-00974/2015-22 од 2015-11-20

Петровић (Зоран) Светлана

Година и место рођења: 1982. - Књазевац

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Нишу; специјалистичке студије Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање: дипломирани педагог; специјалиста из области медијације

Занимање: Стручни сарадник

Податак о завршеној обуци за посредника: специјализована обука–медијација;специјализована обуку конфликти;специјализована обука–вршњачка медијација;специјализована обука–медијација између жртве и починиоца;специјализована обука – породична медијација

Адреса: Војводе Путника 132, 19350 Књазевац

Е-маил адреса: ceca4b1@yahoo.com

Број мобилног телефона: 064/2631-784

Број и датум одлуке: 740-09-00857/2015-22 од 2015-09-30

Петровић (Михаило) Александра

Година и место рођења: 1963. - Београд

Факултет: Факултет политичких наука Универзитета у Београду; мастер студије Факултет организационих наука Универзитета у Београду

Звање: мастер инжењер организационих наука

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Снежане Хрепевник 34, 11000 Београд

Е-маил адреса: aleksandra.petrovic@dunav.com

Број телефона: 069/2703-069

Број и датум одлуке: 740-09-00441/2015-22 од 2015-07-06

Петровић (Раденко) Љуба

Година и место рођења: 1955. - Ваљево

Факултет: Економски факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Мирка Обрадовића 3, 14000 Ваљево

Е-маил адреса: ljuba@rpk-valjevo.co.rs

Број мобилног телефона: 064/821-6636

Број телефона: 014/221-721

Број и датум одлуке: 740-09-00212/2015-22 од 2015-04-15

Петровић (Радмило) Добривоје

Година и место рођења: 1960. - Смедерево

Факултет: Економски факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна и специјализована обука - мадијатор за споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава

Адреса: Његошева 6/4, 11300 Смедерево

Е-маил адреса: petrovicsd@open.telekom.rs

Број мобилног телефона: 063/222-191

Број и датум одлуке: 740-09-00164/2015-22 од 2015-04-15

Петровић (Ђурђе) Миодраг

Година и место рођења: 1972. - Смедерево

Факултет: Факултет за менаџмент Универзитета примењених наука Мегатренд

Звање: магистар економских наука из области менаџмента

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Александра Белића 25/18, 11000 Београд

Е-маил адреса: mr.miodragpetrovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/1095-590

Број и датум одлуке: 740-09-00144/2015-22 од 2015-04-15

Петровић (Александар) Снежана

Година и место рођења: 1963. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Љубостињска 2/3/Ц6, 11000 Београд

Е-маил адреса: snekipet@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/208-968

Број и датум одлуке: 740-09-00098/2015-22 од 2015-04-15

Петронијевић (Милован) Гордана

Година и место рођења: 1964. - Крагујевац

Факултет: Факултет политичких наука Универзитета у Београду; специјалистичке студије Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање: дипломирани социјални радник; специјалиста за медијацију

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основнa обукa–теорија и пракса медијације,спец. обукa –конфликти,спец.обукa–породична медијација,спец. обукa–посредовање између жртве и преступника,спец. обукa– вршњачка медијација,спец. обукa–посредовање и културне различитости

Адреса: Булевар краљице Марије 54Л/14, 34000 Крагујевац

Е-маил адреса: gordana.petronijevic@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/618-704

Број и датум одлуке: 740-09-00600/2015-22 од 2015-10-26

Петронијевић (Предраг) Игор

Година и место рођења: 1989. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета Унион у Београду; мастер студије Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Трешњиног цвета 1А, 11000 Београд

Е-маил адреса: i.petronijevic101@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/5645-733

Број и датум одлуке: 740-09-00125/2015-22 од 2015-04-15

Петрушић (Никола) Невена

Година и место рођења: 1958. - Пирот

Факултет: Правни факултет Универзитета у Нишу

Звање: Доктор правних наука из области грађанског права

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основнa-специјализованa обукa–развијање вештина медијације, специјализованa обукa–постати трећа, неутрална странка, специјализованa обукa–развој вештина подучавања и специјализованa обукa–посредовање између жртве и преступника

Адреса: Генерала Милојка Лешјанина 43/15, 18000 Ниш

Е-маил адреса: Nevena.Petrusic@gmail.com

Број телефона: 064/8898-700

Број и датум одлуке: 740-09-00690/2015-22 од 2015-08-20

Пецељ (Зоран) Младен

Година и место рођења: 1980. - Мостар

Факултет: Правним факултетом Универзитета у Београду;

Звање: дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Живојина Мишића 24, 11000 Београд

Број телефона: 063/7716-381

Број и датум одлуке: 740-09-00474/2015-22 од 2015-07-07

Пешић (Јован) Миодраг

Година и место рођења: 1966. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Студентска 23, 11000 Београд

Е-маил адреса: miodrag.pesic@ems.rs

Број мобилног телефона: 064-8408-918

Број телефона: 011/2695-315

Број и датум одлуке: 740-09-00107/2015-22 од 2015-04-15

Пиндић (Димитрије) Павле

Година и место рођења: 1956. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: дипломирани правник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Булевар деспота Стефана 34/20, 11000 Београд

Е-маил адреса: pavle.pindic@nova-agrobanka.rs

Број мобилног телефона: 066/8001-423

Број и датум одлуке: 740-09-00138/2015-22 од 2015-04-15

Покрајац (Недељко) Јелена

Година и место рођења: 1983. - Зрењанин

Факултет: Правни факултетом Универзитета у Новом Саду

Звање: мастер правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Пап Павла 20, 23000 Зрењанин

Е-маил адреса: jelenapokrajac1@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/8693-726

Број телефона: 023/567-486

Број и датум одлуке: 740-09-00758/2015-22 од 2015-09-09

Пољаковић (Ладислав) Мира

Година и место рођења: 1946. - Суботица

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду, специјалистичке студије Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник; специјалиста у области јавно бележништво

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Владимира Надзора 8, 24000 Суботица

Е-маил адреса: advmirap@eunet.rs

Број мобилног телефона: 063/514044

Број и датум одлуке: 740-09-00070/2015-22 од 2015-04-15

Пољаковић Дафна (Младен) Гордана

Година и место рођења: 1967. - Суботица

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Владимира Надзора 8, 24000 Суботица

Е-маил адреса: poljakoviclaw@gmail.com

Број мобилног телефона: 0692211067

Број и датум одлуке: 740-09-00071/2015-22 од 2015-04-15

Поповић (Трајко) Татјана

Година и место рођења: 1968. - Приштина

Факултет: Филолошки факултет Универзитета у Приштини; мастер студије Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање: професор енглеског језика и књижевности; мастер политиколог

Занимање: Професор енглеског језика

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - решавање конфликата

Адреса: Репишка 48, 11000 Београд

Е-маил адреса: tatjanapop@yahoo.com

Број телефона: 063/285-899

Број и датум одлуке: 740-09-00507/2015-22 од 2015-11-10

Поповић (Трајко) Татјана

Година и место рођења: 1968. -

Факултет: Филолошки факултет Универзитета у Приштини; мастер студије Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање: професор енглеског језика и књижевности; мастер политиколо

Занимање: Професор енглеског језика

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука-медијација и решавањеконфликата у школама на балкану;специјализована обука-решавање конфликата

Адреса: Репишка 48/9, 11000 Београд

Е-маил адреса: tatjanapop@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/285-899

Број и датум одлуке: 740-09-000507/2015-22 од 2015-11-10

Поповић (Никола) Златомир

Година и место рођења: 1958. - Пожаревац

Факултет: Економски факултетУниверзитета у Нишу

Звање: дипломирани економиста

Занимање: привремени заступник капитала

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава

Адреса: Шумадијска 27/8, 12000 Пожаревац

Е-маил адреса: popovic.zlatomir@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/82-09-886

Број телефона: 012/753-22-66 011/344-58-63

Број и датум одлуке: 740-09-00089/2015-22 од 2015-04-15

Пухаловић (Драгољуб) Александар

Година и место рођења: 1953. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Булевар ослобођења 94, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: advacans@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/532-362

Број телефона: 021/6624-269

Број и датум одлуке: 740-09-00734/2015-22 од 2015-09-09

Рабреновић (Велизар) Олгица

Година и место рођења: 1971. - Постојна

Факултет: Биолошки факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани биолог

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Друге Спрске армије 21, 11000 Београд

Е-маил адреса: olgica.rabrenovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/2389-589

Број и датум одлуке: 740-09-00080/2016-22 од 2016-03-28

Радевић (Војин) Ана

Година и место рођења: 1978. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: диплмирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Голсвортијева 5, 11000 Београд

Е-маил адреса: anavradevic@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/368-427

Број и датум одлуке: 740-09-00217/2016-22 од 2016-04-08

Раденковић (Драгомир) Мирослав

Година и место рођења: 1968. - Сисак

Факултет: Медицински факултет Универзитета у Београду

Звање: доктор медицине

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Војводе Степе 206, 11000 Београд

Е-маил адреса: miroslavr@beotel.net

Број мобилног телефона: 065/5207-505

Број и датум одлуке: 740-09-00070/2016-22 од 2016-04-08

Радовић (Милован) Катарина

Година и место рођења: 1974. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Влајковићева 28, 11000 Београд

Е-маил адреса: katarina.radovic@mjb.rs

Број мобилног телефона: 063/310-852

Број и датум одлуке: 740-09-00158/2015-22 од 2015-04-15

Радовић (Бранко) Зорица

Година и место рођења: 1961. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука;специјализована обука - колективни и индивидуални радни спорови;специјализована обука-колективно преговарање

Адреса: Нехруова 125, 11000 Београд

Е-маил адреса: zorica radovic@vektor.net

Број мобилног телефона: 063/1970-294

Број и датум одлуке: 740-09-00069/2015-22 од 2015-04-15

Радојичић (Томислав) Матија

Година и место рођења: 1968. - Ваљево

Факултет: Правни факултет универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Судија редовног суда

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука организована од стране Међународне финансијске корпорације при светској банци, специјализованом обуком постати трећа, неутрална странка и специјализованом обуком - усавршавње вештина медијације

Адреса: Булевар Арсенија Чарнојевића 72, 11070 Нови Београд

Број мобилног телефона: 065/8880508

Број и датум одлуке: 740-09-00603/2015-22 од 2015-08-20

Радојичић (Милун) Мирослав

Година и место рођења: 1965. - Београд

Факултет: Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду – мастер; докторска дисертација Факултет организационих наука Универзитета у Београду

Звање: доктор техничких наука

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Чолак - Антина 12, 11000 Београд

Е-маил адреса: dr.mradojcic@gmail.com

Број телефона: 011/3694-530

Број и датум одлуке: 740-09-00716/2015-22 од 2015-07-09

Радојковић (Милић) Оливера

Година и место рођења: 1966. - Сокобања

Факултет: Грађевински факултет Универзитета у Нишу

Звање: дипломирани инжењер грађевинарства

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Велисава Вуловића 40, 11000 Београд

Е-маил адреса: oliveraradojkovic@yahoo.com

Број мобилног телефона: 060/4244-867;064/4244-867

Број телефона: 011/3675-744

Број и датум одлуке: 740-09-01221/2015-22 од 2016-01-11

Радомировић-Етторе (Винко) Зора

Година и место рођења: 1964. - Нови Сад

Факултет: Правни факултет у Новом Саду Универзитет у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука;специјализована обука - колективни и индивидуални радни спорови;специјализована обука-колективно преговарање

Адреса: Мирослава Антића 12, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: zora.ettore@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/529-266

Број и датум одлуке: 740-09-01264/2015-22 од 2016-01-27

Радоњић (Зоран) Владимир

Година и место рођења: 1974. - Лозница

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука – посредовање у привредним споровима

Адреса: Влајковићева 4, 11000 Београд

Е-маил адреса: adv.radonjic@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/324432

Број и датум одлуке: 740-09-00075/2015-22 од 2015-04-15

Раицки (Слободан) Иван

Година и место рођења: 1981. - Београд

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани психолог

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Његошева 8, 11000 Београд

Е-маил адреса: vracar1981@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/286-744

Број и датум одлуке: 740-09-00049/2016-22 од 2016-03-07

Рајак (Стојан) Богдан

Година и место рођења: 1959. - Какањ

Факултет: Пољопривредни факултет Универзитета у Сарајеву

Звање: дипломирани инжењер пољопривреде

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Ђорђа Никшића Јохана 6, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: bogdan.rajak@gmail.com

Број мобилног телефона: 062/8411-749

Број и датум одлуке: 740-09-00077/2016-22 од 2016-03-28

Рајић (Топлица) Татјана

Година и место рођења: 1971. - Пожаревац

Факултет: Филозофски факултет Никшић Универзитет Црне Горе; специјалистичке студије Факултет политичких наука Универзитет у Београду

Звање: професор социологије; специјалиста политиколог

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: специјализована обука-медијација;специјализована обука-конфликти;специјализована обука-вршњачка медијација;специјализована обука-породична медијација,специјализована обука-медијација између жртве и починиоца

Адреса: Немањина 24, 12000 Пожаревац

Е-маил адреса: tatjanarajic.po@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/88-46-333

Број телефона: 012/530-818

Број и датум одлуке: 740-09-00358/2015-22 од 2015-04-15

Ракетић (Рајко) Ана

Година и место рођења: 1970. - Чачак

Факултет: Економски факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука;специјализована обука - посредовање у привредним споровима

Адреса: Битољска 4, 32000 Чачак

Е-маил адреса: ana.raketicbank@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/1083-841

Број телефона: 032/333-101

Број и датум одлуке: 740-09-01166/2015-22 од 2015-11-24

Ракић (Петар) Драгана

Година и место рођења: 1969. - Пиносава

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Саветник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Љубише Јеленковића 65Д, 11000 Београд

Е-маил адреса: draganarakic011@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/312-894

Број и датум одлуке: 740-09-00439/2015-22 од 2015-05-29

Ракочевић (Марјан) Горан

Година и место рођења: 1916. - Нови Сад

Факултет: Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду Универзитет Привредна Академија у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Бранка Ћопића 88, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: rakogor@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/507-174

Број и датум одлуке: 740-09-00164/2016-22 од 2016-04-08

Рачић (Радомир) Милан

Година и место рођења: 1978. - Лозница

Факултет: Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија Београд

Звање: специјалиста струковни економиста из области економских наука

Занимање: дипломирани економиста

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Доситеја Обрадовића 44, 15300 Лозница

Е-маил адреса: racicm8@gmail.com

Број мобилног телефона: 066/113-898

Број и датум одлуке: 740-09-00469/2015-22 од 2015-07-07

Рвовић (Благомир) Ана

Година и место рођења: 1984. - Пријепоље

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Приправник Вишег суда у Беораду

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Милутина Миланковића 120Г/, 11000 Београд

Е-маил адреса: ana.rvovic@yahoo.com

Број телефона: 064/2901-323

Број и датум одлуке: 740-09-00717/2015-22 од 2015-07-09

Ристић (Михаило) Гордана

Година и место рођења: 1968. - Лозница

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: судија

Податак о завршеној обуци за посредника: специјализована обука - комерцијална медијација;специјализована обука - медијација у области грађевине

Адреса: Мише Димитријевића 28, 21000 Нови Сад

Број мобилног телефона: 064/112/73-83

Број и датум одлуке: 740-09-00120/2015-22 од 2015-04-15

Ружић (Момир) Марија

Година и место рођења: 1982. - Смедерево

Факултет: Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду

Звање: дипломирани специјални педагог

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука – посредовање у привредним споровима

Адреса: Воводе Бране 17, 11000 Београд

Е-маил адреса: marijar_82@yahoo.com

Број мобилног телефона: 064/2959-768

Број и датум одлуке: 740-09-00888/2015-22 од 2015-09-30

Рунић (Бранко) Зорица

Година и место рођења: 1954. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Стојана Протића 26/15, 11000 Београд

Е-маил адреса: omb.runic@gmail.com

Број телефона: 063/208-355

Број и датум одлуке: 740-09-00556/2015-22 од 2015-07-06

Сабо Лалић (Ласло) Дора

Година и место рођења: 1983. - Сента

Факултет: Правни факултетом Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Паје Маргановића 16, 24000 Суботица

Е-маил адреса: lalitydora@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/1836-731

Број и датум одлуке: 740-09-00740/2015-22 од 2015-09-09

Савић (Љубивоје) Марина

Година и место рођења: 1960. - Смедерево

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Судија основног суда

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Милоша Великог 84, 11320 Велика Плана

Е-маил адреса: marinasava@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/1130-709

Број и датум одлуке: 740-09-00422/2015-22 од 2015-05-29

Сакали (Габор) Андреа

Година и место рођења: 1987. - Сомбор

Факултет: Правни факултет за привреду и правосуђе Универзитета Привредна академија у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Ђорђа Сервицког 14А/3/11, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: andreasakali@yahoo.com

Број мобилног телефона: 064/2511-830

Број и датум одлуке: 740-09-00759/2015-22 од 2015-09-09

Салатић (Милош) Андријана

Година и место рођења: 1979. - Зрењанин

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Саветник државног правобраниоца

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука – посредовање у привредним споровима

Адреса: Милеве Марић Ајнштајн 102/43, 11000 Београд

Е-маил адреса: andrijana_lalek@yahoo.com

Број мобилног телефона: 060/5526-222

Број и датум одлуке: 740-09-00455/2015-22 од 2015-05-29

Симеуновић (Љубинко) Владан

Година и место рођења: 1965. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основнa обуком, специјализованa обукa–споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава

Адреса: Видиковачки венац 39, 11000 Београд

Е-маил адреса: vladan.simeunovic@sii.rs

Број мобилног телефона: 063/7702-560

Број и датум одлуке: 740-09-00699/2015-22 од 2015-08-20

Симић (Миодраг) Ивана

Година и место рођења: 1990. - Шабац

Факултет: Филозофски факултет Универзитет у Новом Саду; мастер студије Европска заједничка мастер диплома;мастер студије Факултет за пословне и финансијске студије Бања Лука

Звање: дипломирани филолог – англиста;мастер енглеске књижевности; мастер економије

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Јовее Курсуле 4, 15000 Шабац

Е-маил адреса: iva.simic@hotmail.com

Број мобилног телефона: 064/3545-881

Број и датум одлуке: 740-09-00076/2016-22 од 2016-03-15

Симић (Душан) Радмило

Година и место рођења: 1957. - Београд

Факултет: Пољопривредни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани инжењер пољопривреде за економику

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука;специјализована обука - посредовање у привредним споровима

Адреса: Кеј ослобођења 9, 11000 Београд

Е-маил адреса: radmilo.simic@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/6539-136

Број и датум одлуке: 740-09-01175/2015-22 од 2016-01-05

Симић (Живојин) Миодраг

Година и место рођења: 1960. - Шабац

Факултет: Факултет за пословне и финансијске студије Универзитета за пословне студије Бања Лука; магистарска теза Факултет за пословне и финансијске студије

Звање: магистар економије

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Хајдук Вељка 9, 15212 Дреновац

Е-маил адреса: simicm15000@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/1250-805

Број телефона: 062/8802-833

Број и датум одлуке: 740-09-00675/2015-22 од 2015-06-26

Словић (Рајко) Светлана

Година и место рођења: 1966. - Прибој

Факултет: Економски факултет у Титограду Универзитет „Вељко Влаховић“ у Титограду

Звање: дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Јакова Галуса 35А, 11000 Београд

Е-маил адреса: sv.slovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 062/8159-570

Број и датум одлуке: 740-09-01236/2015-22 од 2016-02-29

Спасојевић-Иванчић (Веселин) Дејана

Година и место рођења: 1965. - Бачка Паланка

Факултет: Правни факултето у Новом Саду Универзитет у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука;специјализована обука - колективни и индивидуални радни спорови;специјализована обука-колективно преговарање

Адреса: Булевар ослобођења 96, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: office_dejana_verica@yahoo.com

Број мобилног телефона: 060/0297-296

Број и датум одлуке: 740-09-01265/2015-22 од 2016-01-27

Срндовић (Боривоје) Светлана

Година и место рођења: 1954. - Лугавцина

Факултет: Правни факултет Уноверзитета у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Слободана Јовановића 19/1, 11000 Београд

Е-маил адреса: ssrrndovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 069/2290-049

Број телефона: 011/2757-951

Број и датум одлуке: 740-09-00682/2015-22 од 2015-08-20

Стајић Тањга (Драган) Бранислава

Година и место рођења: 1981. - Нови Сад

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Бранислава Бороте 7, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: office@stajictanjga.com

Број мобилног телефона: 064/3565-365

Број и датум одлуке: 740-09-01055/2015-22 од 2015-12-14

Стаменковић (Вукашин) Драги

Година и место рођења: 1954. - Лесковац

Факултет: Факултет Народне одбране Универзитета у Београду

Звање: професор народне одбране

Занимање: Професор

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Булевар ослобођења 51/7, 16000 Лесковац

Е-маил адреса: dragi.leskovac@gmail.com

Број мобилног телефона: 062/306-550

Број телефона: 016/ 247-316

Број и датум одлуке: 740-09-00156/2015-22 од 2015-04-15

Станић (Марко) Катарина

Година и место рођења: 1972. - Косовска Митровица

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани психолог

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука;сепцијализована обука-медијација у случајевима дискриминације;специјализованом обуком-инклузивно посредовање-фактор превенције поремећаја понашања и сукоба у инклузивном образовању

Адреса: Трепчанска 15, 11000 Београд

Е-маил адреса: katarina.stanic72@gmail.com

Број телефона: 064/1991-746

Број и датум одлуке: 740-09-00927/2015-22 од 2016-01-11

Станковић (Павле) Мита

Година и место рођења: 1955. - Липљан

Факултет: Правни факултет у Крагујевцу Универзитет „Светозар Марковић“ у Крагујевцу

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука – посредовање у привредним споровима

Адреса: Нема улице бб,

Е-маил адреса: stankovicmita1@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/5574-397

Број и датум одлуке: 740-09-01139/2015-22 од 2016-01-05

Станковић (Величко) Радисав

Година и место рођења: 1948. - Београд

Факултет: Економски факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани економиста

Занимање: Медијатор Центра за конструктивно решавање сукоба Србије

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Змај - Јовина 9/1/4, 11000 Београд

Е-маил адреса: Radisav.st@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/637316

Број и датум одлуке: 740-09-00413/2015-22 од 2015-05-29

Стевановић (Александар) Татјана

Година и место рођења: 1962. - Београд

Факултет: Грађевински факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани грађевински инжењер

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Краља Петра 79, 11000 Београд

Е-маил адреса: tanja.sm@hotmail.com

Број мобилног телефона: 063/8331-095

Број и датум одлуке: 740-09-01066/2015-22 од 2015-12-14

Стевановић (Милорад) Татјана

Година и место рођења: 1966. - Пећ

Факултет: Математички факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани математичар

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Милана Танкосића 11/6, 11000 Београд

Е-маил адреса: tatjanamomic@eunet.rs

Број мобилног телефона: 064/8846-733

Број и датум одлуке: 740-09-00695/2015-22 од 2015-08-20

Степанов (Влада) Весна

Година и место рођења: 1968. - Београд

Факултет: Висока пословна школа струковних студија

Звање: струковни менаџер

Занимање: Медицинска сестра

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Омладинских бригада 154, 11000 Београд

Е-маил адреса: vesna.bgvr@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/317-708

Број и датум одлуке: 740-09-00060/2015-22 од 2015-04-15

Стефановић (Радмило) Владислав

Година и место рођења: 1972. - Београд

Факултет: Факултет хуманистичких наука Универзитета у Новом Пазару; мастер студије Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање: мастер политиколог за међународне послове

Занимање: Шеф одсека за информисање

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Радована Симића Циге 44, 11000 Београд

Е-маил адреса: vladislavdiplomacy@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/1100-535

Број и датум одлуке: 740-09-00549/2015-22 од 2015-09-17

Стојадиновић (Мирослав) Миодраг

Година и место рођења: 1963. - Ниш

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Нишу

Звање: професор енглеског језика и књижевности

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Кеј 29. децембра 14Б/27, 18000 Ниш

Е-маил адреса: hessteff@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/633-465

Број и датум одлуке: 740-09-00733/2015-22 од 2015-09-09

Стојановић (Миливоје) Владимир

Година и место рођења: 1966. - Београд

Факултет: Машински факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани машински инжењер

Занимање: стечајни управник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Браће Јерковића 52, 11000 Београд

Е-маил адреса: stojvla@hotmail.com

Број мобилног телефона: 063/7048-128

Број и датум одлуке: 740-09-00075/2016-22 од 2016-03-28

Стојилковић (Љубиша) Јелена

Година и место рођења: 1980. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитетa у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука;специјализована обука - колективни и индивидуални радни спорови;специјализована обука-колективно преговарање

Адреса: Нехруова 78, 11000 Београд

Е-маил адреса: advokatstojilkovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/7748-742

Број и датум одлуке: 740-09-01216/2015-22 од 2016-01-11

Стојиљковић (Душан) Александра

Година и место рођења: 1983. - Врање

Факултет: Факултет организационих наука Универзитета у Београду

Звање: дипломирани инжењер организационих наука - мастер

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Бистричка 11/20, 11000 Београд

Е-маил адреса: aleksandra.stojiljkovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/6583-387

Број и датум одлуке: 740-09-00122/2015-22 од 2015-04-15

Стојковић (Данило) Иван

Година и место рођења: 1965. - Зајечар

Факултет: Економски факултет Универзитета у Нишу

Звање: дипломирани економиста

Занимање: Секретар удружења у регионалној привредној комори Зајечар

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Катанићева 3, 19000 Зајечар

Е-маил адреса: ivan.stojkovic@rpkza.rs

Број мобилног телефона: 065/4439-100

Број телефона: 019/441-615

Број и датум одлуке: 740-09-01019/2015-22 од 2015-11-24

Стојковић - Соколовић (Антоније) Јелена

Година и место рођења: 1972. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Јоакима Вујића 63/7, 26000 Панчево

Е-маил адреса: jelena.stojkovic-sokolovic@zastitnik.pancevo.rs

Број телефона: 013/321-382

Број и датум одлуке: 740-09-00841/2015-22 од 2015-09-30

Судимац (Љубиша) Миливоје

Година и место рођења: 1981. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзита у Београду

Звање: мастер правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Воје Радића 45, 11000 Београд

Е-маил адреса: milivoje.sudimac@adv.co.rs

Број мобилног телефона: 060/0803-209

Број и датум одлуке: 740-09-00966/2015-22 од 2015-10-26

Тадировић (Стеван) Милена

Година и место рођења: 1969. - Београд

Факултет: Дефектолошки факултет Универзитета у Београду; специјалистичке студије Факултет политичких наука Универзитета у Београду

Звање: дипломирани дефектолог; специјалиста за породичну медијацију

Занимање: Медијатор Центра за конструктивно решавање сукоба Србије

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - превенција конфликта и вршњачка медијација за рад са адолесцентима, специјализована обука - превенција конфликта и вршњачка медијација за рад са одраслима;специјализована обука – посредовање у привредним споровима

Адреса: Карла Лукача 9, 11000 Београд

Е-маил адреса: mtadirovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 065/288-2744

Број и датум одлуке: 740-09-00111/2015-22 од 2015-04-15

Татаревић (Драган) Александар

Година и место рођења: 1985. - Ниш

Факултет: Правни Факултет Универзитета у Нишу

Звање: дипломирани правник

Занимање: Помоћник извршитеља

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Византијски булевар 140, 18000 Ниш

Е-маил адреса: tatarevicaleksandar@gmail.com

Број мобилног телефона: 060/5464-644

Број и датум одлуке: 740-09-00731/2015-22 од 2015-09-09

Томић - Коџић (Ђорђе) Љиљана

Година и место рођења: 1956. - Апатин

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Булевар Михаила Пупина 103/21, 11000 Београд

Е-маил адреса: kodzic@sbb.rs

Број мобилног телефона: 063/263-823

Број телефона: 011/2134-457

Број и датум одлуке: 740-09-00141/2015-22 од 2015-04-15

Топаловић (Милован) Срђан

Година и место рођења: 1975. - Београд

Факултет: Грађевински факултет Универзитета у Београду; специјалистичке студије Грађевински факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани грађевински инжењер; специјалиста инжењер заштите животне средине

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука;специјализована обука-специјализована обука - посредовање у споровима у грађевинарству

Адреса: Боривоја Стевановића 41, 11000 Београд

Е-маил адреса: s.topalovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 062/223-736

Број телефона: 011/6892-886

Број и датум одлуке: 740-09-00388/2015-22 од 2015-04-15

Тоскић (Милован) Ана

Година и место рођења: 1981. - Ужице

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: освновна обука; специјализована обука - медијација у случајевима дискриминације;специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Јована Рајића 5, 11000 Београд

Е-маил адреса: ana.toskic@gmail.com

Број мобилног телефона: 060/7606-607

Број и датум одлуке: 740-09-00136/2015-22 од 2015-04-15

Трипковић (Марин) Александра

Година и место рођења: 1980. - Крушевац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука – посредовање у привредним споровима

Адреса: Хаџи - Милентијева 78/2/3, 11000 Београд

Е-маил адреса: tripkovic.sandra@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/2770-004

Број телефона: 011/4080-700

Број и датум одлуке: 740-09-00328/2015-22 од 2015-04-15

Трифуновић (Слободан) Ивана

Година и место рођења: 1977. - Скопље

Факултет: Правни факултет у Косовској Митровици Универзитет у Приштини

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Косовска 140, 11180 Сурчин

Е-маил адреса: adv.ivana@yahoo.com

Број мобилног телефона: 064/4548-500

Број телефона: 011/8442-443

Број и датум одлуке: 740-09-00072/2015-22 од 2015-11-17

Тришовић (Душан) Ђина

Година и место рођења: 1967. - Краљево

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани етнолог

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Светог Саве 8, 11000 Београд

Е-маил адреса: djina.trisovic@eps.rs

Број мобилног телефона: 065/5200-210

Број и датум одлуке: 740-09-00051/2016-22 од 2016-04-08

Ћалић (Миле) Драгиша

Година и место рођења: 1979. - Задар

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Скадарска 108, 26000 Панчево

Е-маил адреса: calicadragisa@yahoo.com

Број мобилног телефона: 064/2262-275

Број и датум одлуке: 740-09-00840/2015-22 од 2015-09-30

Ћинкул (Радован) Василије

Година и место рођења: 1955. - Београд

Факултет: Природно - математички факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани туризмолог

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Јурија Гагарина 95, 11000 Београд

Е-маил адреса: vasilije55@gmail.com

Број телефона: 063/240-348; 060/0240-348

Број и датум одлуке: 740-09-00711/2015-22 од 2015-08-20

Ћуић (Лазар) Милош

Година и место рођења: 1957. - Рума

Факултет: Економски факултет у Суботици Правни факултет у Новом Саду Универзитет у Новом Саду

Звање: дипломирани економиста пословно – правног смера

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Краљице Јелене 12, 22320 Инђија

Е-маил адреса: milos.cuic@komora.net

Број мобилног телефона: 060/5573-955

Број телефона: 022/610-778

Број и датум одлуке: 740-09-01085/2015-22 од 2016-01-18

Ћук-Миланков (Душан) Драгана

Година и место рођења: 1968. - Зрењанин

Факултет: Филозофски факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани психолог

Занимање: Медијатор Центра за алтернативно решавање сукоба

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука;спец.обука-аспекти и приступи породичној медијацији; специјализована обука - школска медијација;специјализована обука - етничке различитости и управљање сукобима;спец.обука-медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Заплањска 84А, 11000 Београд

Е-маил адреса: cars@sbb.rs

Број мобилног телефона: 064/1169-831

Број и датум одлуке: 740-09-00110/2015-22 од 2015-04-15

Ћулибрк (Драган) Зоран

Година и место рођења: 1956. - Сарајево

Факултет: Факултет за менџмент малих и средњих предузећа Европски Универзитет; Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: Дипломирани инжењер менаџмента; магистар пољопривредних наука

Занимање: стечајни управник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна; специјализована обука - споразумно финансијско реструктурирање привредних друштава

Адреса: Јурија Гагарина бр. 29

Е-маил адреса: zculibrk@live.com

Број мобилног телефона: 063/8414-485

Број телефона: 011/2-631-055

Број и датум одлуке: 740-09-00131/2015-22 од 2015-04-15

Ћупић (Мирко) Душица

Година и место рођења: 1967. - Крагујевац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу

Звање: дипломирани правник

Занимање: Извршни директор

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Тимочка 2, 34000 Крагујевац

Е-маил адреса: dusica.cupic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/86 26 002

Број и датум одлуке: 740-09-00090/2015-22 од 2015-04-15

Узелац (Драгослав) Горан

Година и место рођења: 1969. - Нови Сад

Факултет: Економски факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани економиста

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: ружа 19 , 24300 Бачка Топола

Е-маил адреса: uzelac@stcable.net

Број мобилног телефона: 063/535877

Број и датум одлуке: 740-09-00173/2015-22 од 2015-04-15

Урошевић (Радован) Нада

Година и место рођења: 1977. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду; Учитељски факултет Универзитета у Београду

Звање: правник;дипломирани васпитач

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Старих ратника 28, 11000 Београд

Е-маил адреса: nadaurosevicbeba@gmail.com

Број мобилног телефона: 069/711-748

Број телефона: 011/2577-424;011/4075-234

Број и датум одлуке: 740-09-01248/2015-22 од 2016-01-27

Урошевић (Миодраг) Жарко

Година и место рођења: 1980. - Ужице

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: Дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Народних хероја 40А/13 , 11000 Београд

Е-маил адреса: zurosevic80@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/1189-330

Број и датум одлуке: 740-09-00673/2015-22 од 2015-08-20

Учајев (Никола) Петар

Година и место рођења: 1981. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Новопазарска 41, 11000 Београд

Е-маил адреса: petarucajev@yahoo.com

Број мобилног телефона: 062/570-000

Број и датум одлуке: 740-09-01057/2015-22 од 2015-12-14

Фехер Оплетан (Иштван) Ендре

Година и место рођења: 1960. - Сента

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Трогирска 3, 24413 Палиц

Е-маил адреса: opletan@eunet.rs

Број мобилног телефона: 064/1126-559

Број телефона: 024/753-432;024/753-109

Број и датум одлуке: 740-09-01187/2015-22 од 2016-01-11

Француски (Мирослав) Гордана

Година и место рођења: 1976. - Кикинда

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Самостални стручни сарадник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Шекспирова 22, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: francuskagordana@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/669-1177

Број и датум одлуке: 740-09-00108/2016-22 од 2016-03-28

Хаљиљи (Љуте) Хаљиљ

Година и место рођења: 1963. - Штимље

Факултет: Правни факултет Универзитета у Приштини

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука - медијација у случајевима дискриминације; специјализована обука - медијација у случајевима злостављања на раду-мобинга

Адреса: Угриновачки пут 155А, 11000 Београд

Е-маил адреса: haljilj.haljilji@gmail.com

Број мобилног телефона: 062/8077-842

Број и датум одлуке: 740-09-00217/2015-22 од 2015-04-15

Хрнчјар (Драган) Верица

Година и место рођења: 1955. - Зрењанин

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука;специјализована обука - колективни и индивидуални радни спорови;специјализована обука-колективно преговарање

Адреса: Булевар Јована Дучића 39, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: office_dejana_verica@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/607-905

Број и датум одлуке: 740-09-01263/2015-22 од 2016-01-27

Цвејић Икач (Перица) Тамара

Година и место рођења: 1974. - Београд

Факултет: Факултет за услужни бизнис Сремска Каменица Educons Универзитет Сремска Каменица

Звање: магистар економских наука

Занимање: магистар економских наука

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Пушкинова 11/1/2, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: tcbobica44@gmail.com

Број мобилног телефона: 062/301-491

Број и датум одлуке: 740-09-00764/2015-22 од 2015-09-09

Цветковић (Станоје) Јелена

Година и место рођења: 1984. - Ниш

Факултет: Правни факултет Универзитета у Нишу

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Драгољуба Ђорђевића 122, 18260 Поповац

Е-маил адреса: jelenac45@ymail.com

Број мобилног телефона: 064/4549-440

Број телефона: 018/568-882

Број и датум одлуке: 740-09-01229/2015-22 од 2016-01-27

Цветковић (Радивоје) Давор

Година и место рођења: 1977. - Лесковац

Факултет: Правни факултет Универзитета у Приштини

Звање: дипломирани правник

Занимање: Адвокат

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука – посредовање у привредним споровима

Адреса: Првомајска 2, 16220 Грделица

Е-маил адреса: adv.davorcvetkovic@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/7220-108

Број телефона: 016/3426-311

Број и датум одлуке: 740-09-00460/2015-22 од 2015-05-29

Цвијовић (Чедо) Слађана

Година и место рођења: 1958. - Пријепоље

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Виши саветник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Јована Миодраговића 9, 11000 Београд

Е-маил адреса: sladjanacvi@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/226-112

Број телефона: 011/3076-924

Број и датум одлуке: 740-09-00372/2015-22 од 2015-05-29

Чавић (Бранко) Бранка

Година и место рођења: 1977. - Загреб

Факултет: Правни факултет Универзита у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање: Начелник службе за правне, кадровске и опште послове

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука – посредовање у привредним споровима

Адреса: Павла Вујисића 48, 11000 Београд

Е-маил адреса: cavic.branka@yahoo.com

Број мобилног телефона: 063/8282-143

Број и датум одлуке: 740-09-00165/2015-22 од 2015-04-15

Чакањ (Јожеф) Ноеми

Година и место рођења: 1968. - Суботица

Факултет: Универзитет у Новом Пазару

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Раде Кончара 26, 24000 Суботица

Е-маил адреса: ombudsman@subotica.rs

Број телефона: 024/626-898

Број и датум одлуке: 740-09-01007/2015-22 од 2015-11-12

Челебић (Михајло) Милица

Година и место рођења: 1981. - Сомбор

Факултет: Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Лозничка 18, 11000 Београд

Е-маил адреса: m.celebic7@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/6408-517

Број телефона: 011/3445-556

Број и датум одлуке: 740-09-1190/2015-22 од 2016-01-11

Чеперковић (Јован) Нина

Година и место рођења: 1970. - Нови Сад

Факултет: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу;специјалистичке студије Правни факултет Универзитета у Београду

Звање: дипломирани правник; специјалиста за право енергетике

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: Специјализована обука - медијација са посебним акцентом на комерцијалну медијацију

Адреса: Алексе Шантића 5, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: tci.ibo@eunet.rs

Број мобилног телефона: 064/888-3213

Број и датум одлуке: 740-09-00206/2015-22 од 2015-04-15

Чолић Влајнић (Милан) Александра

Година и место рођења: 1975. - Кикинда

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Партизанска 2Б/18, 23300 Кикинда

Е-маил адреса: acvsaska@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/1752-721

Број и датум одлуке: 740-09-01038/2015-22 од 2015-11-24

Чурић (Стојадин) Теодора

Година и место рођења: 1977. - Сомбор

Факултет: Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Мичуринова 40, 21000 Нови Сад

Е-маил адреса: vtkostic@gmail.com

Број мобилног телефона: 064/1829-345

Број телефона: 021/6530-722

Број и датум одлуке: 740-09-01214/2015-22 од 2016-01-11

Џамоња - Игњатовић (Звонимир) Тамара

Година и место рођења: 1961. - Београд

Факултет: Филозофски факултет Универзитетa у Београду

Звање: Доктор психолошких наука

Занимање: Професор психологије

Податак о завршеној обуци за посредника: основнa-специјализованa обуком–вештине обучавања за посредовање између жртве и преступника;спец.обукa–медијација и културне разлике; спец.обукa–аспекти породичне медијације и приступи породичној медијацији; спец.обукa–супервизија у породичној медијацији

Адреса: Делиградска 18, 11000 Београд

Е-маил адреса: tamara.dzamonja@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/8675-733

Број и датум одлуке: 740-09-00971/2015-22 од 2016-01-18

Шаренгаћа (Миле) Драгана

Година и место рођења: 1974. - Сисак

Факултет: Филолошки факултет Универзитета у Приштини

Звање: професор енглеског језика и књижевности

Занимање: Професор енглеског језика

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука; специјализована обука

Адреса: Војачка 34, 11000 Београд

Е-маил адреса: dragana.sarengaca@gmail.com

Број телефона: 062/628794

Број и датум одлуке: 740-09-00506/2015-22 од 2015-07-07

Шарић (Новица) Сузана

Година и место рођења: 1986. - Лесковац

Факултет: Економски факултетом Универзитета у Нишу

Звање: дипломирани економиста

Занимање: Порески саветник

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Саве Ковачевића 65, 16210 Власотинце

Е-маил адреса: saricsuzana86@gmail.com

Број мобилног телефона: 063/7239-810

Број и датум одлуке: 740-09-00853/2015-22 од 2015-09-30

Шошкић (Добрица) Марија

Година и место рођења: 1988. - Београд

Факултет: Правни факултет Универзитета Унион, Београд

Звање: дипломирани правник

Занимање:

Податак о завршеној обуци за посредника: основна обука

Адреса: Јове Илића 89, 11000 Београд

Е-маил адреса: soskicmarija@gmail.com

Број телефона: 064/128-6611

Број и датум одлуке: 740-09-00559/2015-22 од 2015-07-06